O nadstandardních spojích Strašecí jedná

NOVÉ STRAŠECÍ. Při jednání o tzv. standardech v osobní dopravě zajišťované krajem upozornila nedávná valná hromada Svazku měst a obcí pro dopravní obslužnost na „nečleny“ svazku, kteří nepřispívají do rozpočtu kraje na dopravu. Podle předsedy Jiřího Loskota využívají své „uzlové“ polohy, takže spoje přes ně stejně jedou a logicky nabírají cestující.

Nejčastěji je v této souvislosti zmiňováno Nové Strašecí, přes které vede spoj Rakovník – Praha. Linky na této trase jsou součástí Pražské integrované dopravy a přítomný zástupce ROPID na valné hromadě upozornil, že pokud by k dohodě s městem o příspěvku nedošlo, přes Nové Strašecí by zkrátka některé „nadstandardní spoje“ nejezdily. Na tom by vydělali cestující zejména z Rakovníka, protože spoj by byl v Praze o deset minut dříve.

Proč NS není členem svazku a jakým způsobem finančně přispívá na dopravu, jsme se ptali přímo starosty Karla Filipa. „Zastupitelstvo města rozhodlo o vystoupení ze svazku dopravní obslužnosti svým usnesením už v roce 2013. Příspěvek nyní řešíme spolu s obcemi, které jsou na stejné trase (Stochov, Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy, Velká Dobrá). Jednání probíhají s úřadem Středočeského kraje a přímo s dopravcem,“ řekl nám Karel Filip. Zároveň odmítl, že by NS na dopravu nepřispívalo vůbec. Z rozpočtu ročně přispívá např. dopravci ČSAD Slaný. Dále potvrdil, že město jedná s krajem o zachování všech spojů na trase Rakovník-Praha, vedoucích přes Strašecí. „Chtěli jsme po kraji vědět, kolik lidí z našeho města nadstandardní spoje využívá, ale dosud nemáme žádnou odezvu. Předpokládám, že zachování linek bude záviset také na dohodě s obcemi, které jsou na trase,“ říká starosta.

Jakmile kraj návrhy smluv „o standardech“ městu doručí, rozhodne o nich rada města.

Sláva Vaic

« Zpět