Komise pro teplo se bude scházet dál

NOVÉ STRAŠECÍ. Situace s nákupem energií a skokovým nárůstem cen tepla (o 80 %) pro odběratele – hlavně z řad vlastníků bytových jednotek (SVJ) – přiměla v únoru novostrašecké zastupitele k vytvoření komise pro tepelné hospodářství.

Zadáním pro jedenáctičlenný orgán bylo „připravit varianty rozvoje tepelného hospodářství ve městě“. Během třech schůzek komise vygenerovala pět návrhů. Po jejich rozpracování odborníky by o nich měli rozhodnout zastupitelé. Na červnové schůzi předložila komise zastupitelům varianty pouze dvě. V první má „město bytovým domům (které mají zájem se odpojit od dodávek tepla TS) nabídnout, že za ně připraví a zainvestuje změnu na nové zdroje energie s využitím obnovitelných zdrojů“. Druhá varianta počítá s tím, že „město naplánuje zřízení energetického společenství (komunity) pro odběratele, kteří budou mít zájem o vstup, a naplánuje přeměnu tepelného hospodářství na novou podobu organizace“.

„Navrhuji protinávrh, ale nelekejte se,“ uvedl na schůzi místostarosta Jan Bureš (Město pro rodinu). Jeho protinávrh spočíval v tom, že usnesení doplnil o tři varianty, o kterých komise jednala a předpokládají různý stupeň aktivity města při rozvoji tepelného hospodářství.

Předkladatel usnesení Pavel Novák (Společně pro NS) mu oponoval, že „věcně s tím problém nemá“, ale „ze symbolického hlediska“ komise doporučila především „vytvoření nového energetického společenství“. Nakonec byl místostarostův návrh většinou jedenácti hlasů schválen.

O teple a energiích se jednalo dál. Pavel Novák vybídl město, aby rada zrušila nedávné rozhodnutí, kterým pověřila odbor investic k „posouzení možnosti instalace fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel na městských budovách“. Pavel Adelt (Společně pro NS) poukázal, že s ohledem na práci komise tím vzniká určitá „dvoukolejnost“. Jeho názor podpořil člen komise Vladimír Sochor. Radní Jan Bechyně (Město pro vás) namítl, že by usnesení rady zachoval, protože zahrnuje také fotovoltaiku na městských budovách.

Na jednání se objevila také otázka, zda by komise měla po splnění úkolu pokračovat dál ve své činnosti. Podle Jana Bureše se blíží komunální volby, a není jasné, jak se k ní postaví nové zastupitelstvo.

Pavel Novák uvedl, že „komise se bude scházet dál a bude sledovat aktuální dění a seznamovat s ním SVJ“. Předseda komise František Řezáč upozornil, že město je v otázce tepla v časovém prodlení a vybídl k urychlenému řešení celé situace.

Sláva Vaic

« Zpět