Foto

Lucie Paterová

Na cestě k vám – pomoc seniorům, zdravotně postiženým a mládeži

Terénní pracovníci pomohou v obcích

RAKOVNICKO. Kam se obrátit, když se seniorovi, který byl do té doby schopen se o sebe postarat sám, zhorší zdraví? Co dělat, když uvíznu v dluhové pasti? Na venkově se s podobnými dotazy lidé mnohdy obracejí na starostu, jenže ten jim ne vždy dokáže odpovědět. Právě v takovýchto případech by občanům měli pomoci terénní sociální pracovníci. Projekt na vytvoření nové služby připravuje Místní akční skupina Rakovnicko. „Vzniká v rámci Operačního programu Zaměstnanost + a jeho název je Na cestě k Vám – podpora rozvoje terénní sociální práce. Pokud s naší žádostí uspějeme, obdržíme peníze na tři až čtyři roky fungování. Obce nemusejí službu nijak dotovat,“ říká Lucie Paterová, projektová manažerka MAS Rakovnicko.

Jak by měl projekt probíhat v praxi?

Plánujeme vytvořit v rámci okresu Rakovník terénní sociální práci. Vykonávat ji budou tři pracovníci v obcích, s nimiž budeme mít uzavřenu smlouvu. Zatím jsme domluveni se zhruba dvaceti obcemi. Pracovníci by byli k dispozici občanům i místní samosprávě. Radili by starostům, jak lze postupovat při řešení konkrétních problémů. Cílem je pomoci především malým obcím. Obzvláště neuvolnění starostové si často nevědí rady. V praxi by to mělo vypadat tak, že pokud bude mít občan nebo rodina nějaký problém a přijde se poradit za starostou, dá jim na nás kontakt a my do rodiny přijedeme a pomůžeme ho vyřešit. Měli bychom být schopni poradit v různých sociálních oblastech. Pokud například rodině chybí peníze na bydlení, pomůžeme jí s žádostí o příspěvek, nebo pomůžeme vyřídit příspěvek na péči o seniora, zajistit mu pomoc s převazy, nasměrovat, kam se obrátit při problémech s dluhy a podobně.

Zaměříte se především na pomoc seniorům?

Jak to tak vypadá, gró naší práce budou senioři, osoby se zdravotním postižením a mládež. Zaměření na sociálně aktivizační práci s rodinami se hodně profiluje na Čistecku a Jesenicku, kde je dost vícečetných a nízkopříjmových rodin s nepříliš funkčním rodinným zázemím. V těchto částech regionu mají zájem i o nízkoprahové aktivity. Terénní pracovníci by s rodinami pracovali přímo u nich doma, čímž odpadne stigma z toho, že musejí docházet někam na úřad. Ostatně spousta lidí je na úřadech ztracená, špatně se v nich orientují. Když jsem pracovala u pečovatelské služby, sama jsem viděla, že když člověka pošlete na úřad samotného, často nic nevyřídí. Když ale jdete s ním, najednou všechno jde. Naším cílem nebude člověka zneschopňovat, ale naopak zplnomocňovat. Tímto způsobem na Rakovnicku nikdo sociální práci nedělá. Navíc jsou všechny sociální služby koncentrované jen v Rakovníku, pouze v Jesenici mají sociální pracovnici na poloviční úvazek.

Každý z vašich pracovníků by měl být zaměřený na něco jiného?

Na základní věci by měli být schopni dát odpověď všichni. Jinak se dá předpokládat, že bude mít každý nějakou oblast, která mu bude bližší. Chceme, aby pracovníci byli odtud, měli o okresu místní znalost a také aby měli v sociální práci praxi a všeobecný přehled.

Kdy by služba mohla začít fungovat?

Od ledna příštího roku. Pokud uspějeme, získáme peníze na tři roky činnosti. Poté se projekt vyhodnotí a podá žádost o dotaci na navazující projekt.

Markéta Hartlová

« Zpět