Foto

Sanace vrtů na Lišanském potoce. Nahoře před a dole po revitalizaci.

 

Do budoucna by nám měla pomoci voda ze severu Čech

Nové zdroje vody pro Rakovnicko

RAKOVNICKO. Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (VSOR) posílilo zdroje pitné vody o vrty na Lišanském potoce. Do soustavy to tak přidá v řádu 15 až 20 vteřinových litrů. Aby bylo na Rakovnicku dostatek vody i v budoucnu, pracuje sdružení na přivedení vody ze Severních Čech. Povídali jsme si o tom s předsedou VSORu Tomášem Valerem.

Jak se přišlo na nové zdroje vody?

Jsou to spíše staronové zdroje. Na Lišanském potoce je v podstatě několik vrtů, které se dříve pro zásobování Rakovníka pitnou vodou využívaly. Bylo to v době, kdy se s vodou moc nešetřilo, byla poměrně veliká spotřeba, průmysl za socialismu nebyl tlačen, aby s vodou nakládal hospodárně, zrovna tak i domácnosti měly daleko větší spotřebu, takže se tyto zdroje využívaly.

Proč se s tím tedy přestalo?

Problém byl, že voda neměla zcela optimální složení a často se zanášelo potrubí. Postupně se ucpalo usazeninami. A občas se stalo, že když došlo k nějaké poruše, zavřela se voda, opravila se porucha a voda se zase zapnula, tak se usazeniny uvolňovaly a lidem tekla zabarvená voda. A když se potom množství odebírané vody snížilo,tyto vrty se přestaly využívat a primárně se využívaly zdroje, které jsou v údolí mezi Rakovníkem a Senomaty.

A proč jste nyní přistoupili k jejich obnově?

Nechali jsme si vypracovat studii, která mapuje vývoj situace z pohledu vydatnosti zdrojů a klimatické změny. A z té vyšlo, že budeme potřebovat další zdroje. Není to tedy proto, že by průmysl začal odebírat daleko více vody nebo že by domácnosti nešetřily. Naopak. Ale hlavní důvod je ten, že potřebujeme širší paletu zdrojů z důvodu klimatických změn. Takže jsme přistoupili k revitalizaci těchto vrtů.

Jak revitalizace probíhala?

Protože se vrty dlouho nepoužívaly, bylo je potřeba zcela vysanovat a vystrojit. Dořešit některé vlastnické poměry, které před tím nikdo neřešil. V zemi sice leželo potrubí, které vodu přivádělo na úpravnu Antonín v Rakovníku, ale za ta léta nebylo v ideálním stavu. Takže musela proběhnout určitá oprava a uvedení do vyhovujícího stavu. A další, zásadní věcí byla nová úpravna vody, která se vestavila do vodojemu Antonín v Rakovníku. A to vyřešilo problém s kvalitou vody a zanášením potrubí.

V jaké fázi je nyní revitalizace?

Po dvou letech jsme takřka u konce. Teď jsme ve fázi, kdy vše už funguje. Doděláváme poslední úpravy, jako je oplocení a odhlučnění. Běží kolaudační řízení, takže by zařízení mělo být již brzy v provozu.

Kolik zprovoznění vrtů stálo?

Necelých 20 milionů korun. Tento projekt byl zařazen mezi priority Středočeského kraje. Díky tomu se nám podařilo získat dotaci z ministerstva zemědělství, která je zhruba ve výši 9 milionů korun, a dále nám Středočeský kraj umožnil požádat o dotaci ve výši 1 milion korun, kterou ale ještě musí schválit zastupitelstvo. Zbývající částku dávalo sdružení ze svého.

Takže nyní je na Rakovnicku pitné vody dostatek?

V tuto chvíli máme vody dostatek. Toto opatření nám dává k dispozici dalších zhruba 15 až 20 vteřinových litrů. Jímací území mezi Rakovníkem a Senomaty má v tuto chvíli povolené odebírat 50 vteřinových litrů. Zásobuje nejen Rakovník, ale pomocí skupinového vodovodu také obce až na jih ke Slabcům, na sever do Kounova a postupně se na něj připojují další obce. Ale je pravda, že ty odběry nejsou tak velké. Takže v tuhle chvíli není důvod se obávat, že by voda nebyla.

Ale pracujete ještě na dalším projektu, který by měl zdroje pitné vody posílit?

Ano. Protože studie, kterou jsme si nechali zpracovat, také říká, že koncem 30. let by mohlo být hůře. A proto bychom potřebovali další doplňují zdroj, alespoň někde na úrovni 10 až 20 vteřinových litrů. A to řeší druhý velký projekt, u kterého v tuto chvíli běží výběr projektanta. Bude řešit propojení na Severočeskou vodárenskou soustavu. Voda ze severních Čech už teče do Jesenice. My máme v Jesenici vlastní zdroje, ale už částečně využíváme i přivaděč ze Stebna a právě na tenhle přivaděč by mělo navázat propojení, které by vodu ze severních Čech mělo přivést až do Rakovníka, do centrálního zdrojového území, ze kterého by se rozvádělo. Cíl projektu je čelit riziku, kdyby místní vodárenské soustavy začaly mít problém, aby existovalo možnost je propojit mezi s těmi velkými a tím zajistit řešení pro případné výpadky pitné vody. Je to ale obrovský projekt, který bude stát kolem 300 a 400 milionů korun s výhledem začátku stavby někdy za 5 až 10 let.

Renáta Fryčová

« Zpět