* Ad Situace kolem fotbalu je neúnosná

Vážená redakce, vážený pane Skleničko. Po přečtení vašeho hlavního článku v Raportu č. 23 na první straně Sloučení Tatranu a SK definitivně padá kvůli dluhům musíme konstatovat, že jsme překvapeni a udiveni z toho, že Tatran jako jeden z hlavních aktérů tohoto projektu nebyl vámi osloven, aby se rovněž mohl vyjádřit. Protože v první části článku vyjádření pana Šímy pro mnohé může vyznít, nebo vyznívá, že za nerealizování fúze může Tatran, „protože nesvolal valnou hromadu a od začátku věděl, že to nebude chtít udělat“, cítíme nutnost, a to hlavně kvůli vlastním členům, ale i veřejnosti, tyto věci uvést na pravou míru, jak to popisuje a naznačuje ve druhé části článku koordinátor tohoto projektu radní JUDr. Černý.

Více najdete v tištěném vydání týdeníku Raport.

« Zpět