Foto

Zdeněk Vodrážka

V letošních volbách už nebude kandidovat ani oráčovský starosta

„Je potřeba komunikovat a jít si za svým cílem“

ORÁČOV. V průběhu rozhovoru mu neustále zvonil telefon nebo někdo klepal na dveře. A i když jsme byli uprostřed hovoru, nikoho, kdo nás přerušil, neodmítl. Podle oráčovského starosty Zdeňka Vodrážky je totiž recept na úspěch v komunikaci s lidmi a pochopení jejich potřeb. Povídali jsme si spolu o tom, co se mu za osm let ve funkci starosty povedlo uskutečnit a proč už nebude znovu kandidovat.

Kdy jste poprvé kandidoval do zastupitelstva obce?

Poprvé to bylo v roce 2014. Tehdy byla starostkou paní Marie Wastlová a já jsem ji vlastně vystřídal a pak mi dělala čtyři roky místostarostku. To bylo takové období, kdy jsem se učil to starostování. Paní místostarostka mi pomáhala, věděla, jak to v obci funguje. Dvacet čtyři let dělala starostku a čtyři roky místostarostku. Už bohužel zemřela, ale stejně jí musím za to všechno poděkovat.

Takže jste se hned stal starostou. Proč jste chtěl tuto funkci vykonávat?

V podstatě mě známí oslovili, zda bych do toho s nimi nechtěl jít. Tak jsme sestavili kandidátku a občané nás zvolili. Chtěli jsme vylepšit Oráčov. Aby byl hezčí. Našim tehdy největším úkolem byla kanalizace.

Ta se nyní staví.

Ano, v současné době máme už více než 75 procent hotovo. A vypadá to, že za doby mého starostování to bude možná i dokončené. Zhotovitelem je Stavitelství Řehoř, chtěl bych moc poděkovat stavbyvedoucímu panu Ptáčkovi, protože to je muž na svém místě. Přípravné práce ale začaly už v prvním volebním období. Vysoutěžili jsme projektanta, zhotovitelskou firmu, podali žádost o dotaci, se kterou jsme uspěli.

Co se vám mimo kanalizace povedlo v obci udělat?

První akce, se kterou jsme začali, byly autobusové zastávky. Já jako bývalý policista nemám rád, když auta objíždí autobusy. U nás ve směru od Jesenice je to ještě navíc nepřehledné a hrozila tam dopravní nehoda. Takže jsme nechali vystavět zálivy s novými zastávkami, vše zapuštěné do parku a bezpečnější.

Věnovali jste se také ostatním obcím, které pod vás spadají?

Na Klečetné jsme začali meliorizací potoka. Nechali jsme vybagrovat vtok i odtok z rybníka. Od lesa jsme pak nechali vybagrovat strouhu, aby voda, která teče z lesa, v zimě nezpůsobovala na komunikacích náledí. Nechali jsme opravit střechu na zvoničce a místní spolek Klečetín ji vymaloval a také má novou vitráž. Zřídili jsme kontejnerová stání, jak v Oráčově, tak v Klečetné a na Čížkově.

Na jaké další akce vzpomínáte?

Další akce, která se nám povedla a na kterou jsem pyšný, je park kolem kostela. Tam byl nerovný terén, všude díry. Nechali jsme tam navézt jeden kamion a pět tater ornice. Tady musím pochválit pana Lukáše Hůlu, který tam pracoval s bagrem a moc hezky to tam srovnal a pak zaválcoval. Nechali jsme tam nainstalovat osvětlení, zásuvky na elektřinu, aby se tam mohly pořádat venkovní kulturní akce.

Vím, že jste se také zasloužili o zachování hospůdky U Paši v kulturním domě.

Proběhla rozsáhlá rekonstrukce interiéru. Máme tam výborné hospodské, výborně se vaří a mají skvělé rakovnické pivo, zvu vás na ochutnávku. Nechali jsme udělat jednu terasu vepředu, další vzadu. Za to musím poděkovat panu Kinskému a panu Freiberkovi, který má přezdívku Paša. A když u nás byly máje, na té zadní terase se postavilo pódium, hrála tam kapela a lidi se dobře bavili.

Investovali jste také do mateřské školy.

Dva roky po sobě, vždy o letních prázdninách, tam probíhala rekonstrukce. A musím říci, že naše školička je jedna z nejhezčích na okrese. Rekonstrukce byla kompletní od podlah, přes vybavení až po sanitu, včetně jídelny.

U fotbalového hřiště jsme nechali udělat bikrosovou dráhu a hřiště pro děti, kde mají bezpečné hliníkové branky. Je tam lezecká věž, skluzavka, houpačky.

A stalo se, že se vám něco nepodařilo uskutečnit?

Potřebovali jsme zabezpečit střechu sálu v kulturním domě, kde nám zatékalo. Zažádali jsme o dotaci a zjistili jsme, že jsme neuspěli, protože nám chybí Strategický plán rozvoje obce do roku 2035. Takže jsem ho nechal zpracovat, teď je před dokončením, ale požádat o dotaci bude už muset můj nástupce.

Co dalšího nového starostu čeká?

Už dlouho chceme koupit budovu nádraží. Požádali jsme o prodej, zájem máme, ale to vyřizování je na dlouhou dobu. A další úkol, který vidím, je oprava silnic po kanalizaci, aby byla vesnice zase o něco hezčí a byl tu pořádek.

Zaměstnáváme dva pracovníky, pana Pavla Kumstu a pana Václava Hejdu. Chtěl bych jim moc poděkovat, jak se o obec starají a udržují ji. A co se týče práce s motorovou pilou, tak musím poděkovat Janu Hrdličkovi, který nám tu vždy hned a skvěte vyřeší každou kalamitu.

Co vám funkce starosty dala do života?

Jsem hrdý na práci, která se nám povedla. Dalo mi to také vnitřní uspokojení, dobrý pocit z toho, že jsem pro místní něco udělal. Myslím si, že obec se zvedla a společně se nám povedla dobrá práce.

A co vám naopak vzala?

Popravdě řečeno, známé a kamarády.

To mi říká každý starosta.

Ono je to jednoduché. Lidé si myslí, že lusknutím prstu vše zařídíte. Ale starosta je vázaný předpisy, zákony a možnostmi obce. Ne všechno je možné realizovat, a ne vše jde hned.

Práce na obci obnáší velikou trpělivost a vše je o komunikaci mezi lidmi. Je potřeba být milý, příjemný, vyhýbat se střetům, ale jít si za svým cílem.

Co budete dělat, až na obci skončíte?

Odpočívat. Letos mě čeká odchod do důchodu, takže je čas skončit. Budu chodit se psem do lesa, s manželkou jezdit na výlety po zříceninách hradů, na country. Užívat si vnuček a života vůbec.

A nebude vám tato práce chybět?

Určitě ano. Já jsem byl celý život ve stresu. Osmadvacet let jsem byl policistou, pak jsem dělal vedoucího sociálního odboru a nakonec jsem byl na inspekci práce. Stále v zápřahu, pod tlakem. To samé na obci. Najednou nic nebude, budu se s tím muset vyrovnat, ale myslím si, že si zvyknu.

Chtěl byste něco vzkázat občanům?

Byli k nám kritičtí, oprávněnou kritiku jsem přijímal a byl jsem rád za zpětnou vazbu. A to, co bylo podnětné, jsme se snažili vyřešit a vyřešili jsme. Bylo to přínosem pro obec, takže všem občanům moc děkuji. Také bych rád vzkázal občanům, aby v nadcházejících komunálních volbách, které budou 23. a 24. září, volili uvážlivě, a to takové kandidáty, kteří jsou schopni a ochotni pro obce pracovat, aby byl Oráčov ještě hezčí.

Renáta Fryčová

« Zpět