Foto

Martin Dvořák

 

Odchází dlouholetý kolešovický starosta Martin Dvořák

Funkci zastává téměř osmadvacet let

KOLEŠOVICE. Kolešovický starosta Martin Dvořák poprvé kandidoval do zastupitelstva obce v roce 1990 za Občanské fórum. O čtyři roky později, už na kandidátce nezávislých, byl zvolen do funkce starosty. Celých dvaatřicet let, co působí ve vedení obce, je jeho prioritou životní prostředí. Povídali jsme si s ním o tom, co vše se v tomto ohledu povedlo v obci uskutečnit.

V komunální politice jste chtěl především pomoci ke zlepšení životního prostředí. Co bylo prvním projektem, který se vám podařil uskutečnit?

Já jsem si v dávné minulosti někde přečetl čínské, jinde psali, že indiánské, přísloví: „Půda není dar od tvých otců a dědů, je to půjčka od tvých synů a vnuků. Co si člověk půjčí, měl by vrátit.“ Když jsem v roce 1990 poprvé kandidoval, měl jsem 10letou dceru a 4,5ročního syna. Motivaci jsem měl tedy velkou.

Začal jsem u nakládání s odpady z domácností. Do té doby tady svoz nefungoval. Nám se povedlo získat kapacitu na kolešovské skládce, která byla na jesenické křižovatce, a tak jsme na ni začali z Kolešovic vozit odpad. Později, to už jsem byl ve funkci starosty, jsme jako druhá obec na okrese zavedli vyhlášku o odpadech s kapitační platbou. Potom jsme také jako jedni z prvních pořídili kontejnery na tříděný odpad.

Takže to byl váš první úspěch?

Pro mě to úspěch byl, protože do té doby se tady s odpady nakládalo všelijak, ale od občanů jsme za to tehdy sklidili spíše kritiku, protože si museli pořídit nádoby a za uložení odpadu platit.

Pak přišly další volby a stal jste se starostou.

Před volbami v roce 1994 jsme řešili problém s bývalým starostou, kdy my jako zastupitelé jsme chtěli, aby byl uvolněným starostou. On nám to sliboval, ale nestalo se tak a dál se věnoval firmě. To mělo zásadní vliv na fungování obce, protože se jí naplno nevěnoval. Obec a obecní úřad v té době vedla tehdejší neuvolněná místostarostka paní Ransdorfová. Jí patří veliký dík. Dá se říci, že obec ochránila před velkými problémy. Protože obec velikosti Kolešovic potřebuje mít jednoho stálého funkcionáře. To bylo i za socializmu, kdy zde fungoval tajemník či předseda MNV.

Takže jste chtěli změnu ve vedení?

Ano. Někteří zastupitelé včetně mě. Po volbách jsme se dohodli, že paní Ransdorfová bude dále vykonávat uvolněnou funkci místostarostky a zvolíme nového neuvolněného starostu. Nabídl se jeden člen zastupitelstva, že by na tuto funkci kandidoval. Ale pro něho zřejmě nebyla většina, protože jsem byl následně osloven já. Jeden můj přítel mě přemluvil, abych kandidoval. Tak jsem mu vyhověl a zastupitelstvo mě, k mému překvapení, zvolilo. Dodnes mu to v legraci vyčítám.

Do čeho jste se pustili?

Z roku 1994 měla obec vydané územní rozhodnutí na vodovod a kanalizaci se společnou čistírnou odpadních vod v Kněževsi. A když jsem byl zvolen starostou, s tehdejší kněževeskou starostkou jsme jeli na Státní fond životního prostředí, kde jsme podali žádost o dotaci. Ale ta byla zamítnuta. A stejně tomu bylo i s žádostí o dotaci na vodovod.

Neodradilo vás to od další práce?

Naopak. V roce 1997 jsme se pustili do plynofikace obce. Tehdy mě oslovil jeden z chalupářů, jestli bychom od Středočeské plynárenské nechtěli plyn. On nám s tím pomohl a plynofikace proběhla. Za několik let poté se chtěla napojit i oráčovská věznice. My jsme s tím souhlasili pod podmínkou, že plynovod půjde přes zastavěné území Zderazi a díky tomu se nám podařilo připojit i ji. Zplynofikovat tak malou obec, jakou je Zderaz, je zřejmě v Česku raritou. Plynofikací Kolešovic se při topné sezóně významně snížilo znečištění ovzduší.

A pak se podařilo vybudovat nakonec i kanalizaci.

Na tom se pracovalo poměrně dlouho. Po volbách v roce 2006 jsme chtěli oživit projekt infrastruktury pro čištění odpadních vod se společnou čistírnou na katastru Kněževsi, ale oni měli tehdy v plánu jiné projekty a nebylo to pro ně aktuální téma. Takže jsme začali plánovat vlastní čistírnu na místě stávající čistírny s malou kapacitou, která byla v majetku místní zemědělské firmy, a to se také povedlo. Pro vyvážení odpadních vod od občanů jsme pořídili traktorovou fekální cisternu a začali je svážet do navážecí jímky zhotovené z původní čistírny. V roce 2009 jsme požádali o dotaci na část kanalizace a o rok později byla odkanalizována jižní polovina obce. Tu druhou, severní, se povedlo dodělat až v roce 2014.

A letos jste oficiálně dokončili vodovod.

Stávající dokončenou koncepci jsme plánovali od roku 2012. Měli jsme problémy s financováním, ale vše naštěstí dobře dopadlo. Podařilo se nám obnovit starý vrt, vybudovat další dva, úpravnu vody, zemní vodojem a od loňského května zásobujeme vodou nejen Kolešovice, ale i Zderaz a Heřmanov.

Kdo vám s tím vším pomáhal?

Je to spousta lidí. Především Bohuslav Pelikán, který od roku 2003 pracuje na úřadě jako referent, účetní obce Marcela Holá a samozřejmě zastupitelé, kteří mě podporují po celé dlouhé roky.

Děláte starostu spoustu let, určitě se vám někdy stalo, že jste s tím chtěl skončit. Co vás vždy motivovalo zůstat?

Odpovědnost vůči obci. Já jsem kolešovický rodák a jsem s obcí spojený, někdy až moc. Pro mě byla obec vždy na prvním místě. Bohužel i před rodinou, přede mnou samým. Vzpomínám na mého tátu, který mi celý život pomáhal, a když pak ležel v nemocnici, jezdil jsem často z Rakovníka okolo, ale málokdy se u něj zastavil, protože jsem pořád pospíchal na úřad. Toho teď strašně lituji. Žil jsem pro obec a vše ostatní šlo stranou.

Letos už kandidovat nebudete. Proč jste se tak rozhodl?

Už nemám energii, cítím se vyčerpaný. A mám spoustu restů doma, které bych chtěl dohnat. Od července loňského roku jsem navíc penzista.

Nebudete mít o chod obce obavy?

Určitě ne. Myslím, a budu rád, když tomu tak bude, že bude kandidovat většina stávajících zastupitelů, včetně místostarosty. Doufám, že se přidají i další, mladší. A věřím, že obec povedou dobře.

Renáta Fryčová

« Zpět