Starostové Křivoklátska navštívili ministryni

Debata nic nového nepřinesla

KŘIVOKLÁTSKO. Přesto, že diskuze ohledně Národního parku Křivoklátsko na konci dubna v Broumech byla velice bouřlivá, rozhodli se starostové svůj boj nevzdávat a vypravili se přímo za ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou.

Kolem 150 občanů Křivoklátsko dorazilo na konci dubna do Kulturního domu v Broumech, aby si tu vyslechli argumenty státu a kraje pro vyhlášení národního parku. Ale také proto, aby jim byly zodpovězeny jejich dotazy a mohli vyjádřit svůj nesouhlas.

Jelikož se ale sešly dvě strany, který mají zcela rozdílný názor na věc, debata už od samého začátku byla velice bouřlivá. Nic nového z ní ale nevzešlo, jen další rozčarování ze vzájemného nepochopení. Stát totiž stále trvá na zahájení procesu vyhlášení národního parku, se kterým chce začít už za necelý měsíc. Místní ale nevidí národní park jako vhodnou formu ochrany zdejší přírody.

I když debata nedopadla dobře, rozhodli se zástupci starostů obcí Křivoklátska – Iveta Kohoutová z Karlovi Vsi, Lukáš Kocman z Bělče, Petr Jirka z Broum a za městys Křivoklát v zastoupení Milan Naď, vyrazit začátkem května přímo za ministryní a pokusit se oddálit začátek vyhlašování parku, dokud nebude vyjasněno vše podstatné.

„U stolu sedí dvě skupiny, které sice sdílejí fenomén jedinečnosti Křivoklátska, ale dívají se na něj z rozdílných perspektiv a mají jiný názor na způsob ochrany křivoklátské přírody,“ napsali starostové v tiskovém prohlášení po uvedené schůzce.

Ministryni upozornili, že nikdy nebyli seznámeni s návrhem NP, ani informováni o návrhu, ale pouze s předběžnými návrhy. Na schůzce bylo také opakovaně zmíněno, že návrh parku není s obcemi projednán. S ohledem na opakovaně zmiňované datum zahájení legislativního procesu k 1.6.2022 se starostové obávají, že prostor k projednání s obcemi v harmonogramu přípravy zákona vůbec není.

„Pozvali jsme paní ministryni k jednodenní návštěvě Křivoklátska, na které bychom jí mohli ukázat region, zdejší přírodu a infrastrukturu ze své perspektivy a pokračovat tak v pozvolna se rodícím dialogu,“ řekli.

Na závěr jednání starostové požádali ministryni, aby byl harmonogram celého procesu pozměněn tak, aby v něm vznikl prostor pro jednání s obcemi, a to na základě relevantních a komplexních materiálů koordinovaně oponovaných mimo resort životního prostředí.

Renáta Fryčová

« Zpět