Foto

Kolešovičtí si připili na ukončení projektu jak jinak nežli vlastní vodou.

Byla dokončena největší investice v poválečné historii obce

Slavnostně ukončili stavbu

KOLEŠOVICE. Kanalizaci už mají hotovou, nyní v Kolešovicích slavnostně dokončili také stavbu vodovodu. Ten zásobuje pitnou vodou nejen obec samotnou, ale i Heřmanov a Zderaz, které pod Kolešovice spadají.

Úpravna vody, vodojem, dva nové vrty a revitalizace vrtu z roku 1966, výtlačný řad do vodojemu a zásobní řady. To vše je součástí stavby vodovodu, která byla zahájena v květnu 2019 a obec vyšla celkem na 72 003 587 korun.

Oficiální ukončení

Slavnostní zakončení projektu proběhlo ve středu 27. dubna přímo před kolešovickou úpravnou vody a zúčastnila se ho také radní Středočeského kraje pro životní prostředí Jana Skopalíková.

„Na Středočeském kraji dlouhodobě podporujeme právě vodovody a kanalizace, protože v našem kraji, v těch menších obcích, stále mnoho lidí není na kanalizaci nebo vodovod připojeno. Navíc náklady na stavbu v poměru k jejich rozpočtům jsou vysoké, proto se snažíme také spolufinancovat ty větší projekty, kde se získává podpora ze státních či evropských zdrojů,“ řekla radní.

Problémy s financováním

I když stavba vodovodu začala před třemi lety, první kroky pro zahájení stavby byly započaty už v roce 2012. A poslední dva roky se obec věnovala získání dotační podpory.

„Obec nejprve obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 63,7 % uznatelných nákladů, přičemž vysoutěžená cena činila zhruba 57 milionů korun. Jednou z podmínek dotace bylo připojení nejméně 80% obyvatel obce. V případě nesplnění této podmínky by došlo k významnému krácení dotace. Po provedení průzkumu zájmu občanů o připojení na vodovod, kdy počet budoucích připojených osob byl někde kolem 60 % trvale hlášených obyvatel, dospělo zastupitelstvo k závěru, že pravděpodobnost krácení dotace je v tomto případě velmi vysoká,“ vysvětlil nepříznivé začátky projektu kolešovický starosta Martin Dvořák.

Nárůst cen

Obec tedy dotaci vrátila a požádala o novou, tentokrát z ministerstva zemědělství. „Nejnižší podaná cenová nabídka však již činila 61 milionů korun, tedy o 4 miliony korun více než cena vysoutěžená rok před tím,“ řekl. Náklady Kolešovičtí pokryli dotací z ministerstva ve výši 36 390 000 korun, Středočeský kraj přispěl celkovou částkou takřka 2 900 000 korun, zbytek obec dofinancovala úvěrem od banky ve výši 20 milionů korun a 2 100 000 doplatili z obecního rozpočtu.

Pitná voda pro všechny

„Vodu jsme začali čerpat loni v květnu a do dnešního dne bylo vytočeno 12 541 m3 pitné vody,“ uvedl starosta. Surová voda je čerpána ze třech vrtů do úpravny. Z nádrže surové vody pak proudí do provzdušňovače na filtry a z filtrů upravená voda do akumulace. Z akumulace pak jde do vodojemu Heřmanov a zásobním potrubím do Kolešovic a Zderazi. Obec si spravuje vodovod i kanalizaci sama a vybrané peníze z provozu tak putují zpět do obecního rozpočtu.

„A právě proto, že jsme se rozhodli pro toto řešení, byla cena díla tak vysoká. Ale nemohli jsme udělat vodovod jen pro sebe a na další dvě obce nemyslet,“ vysvětlil starosta.

Renáta Fryčová

« Zpět