Tři byty jedenácti utečencům

NOVÉ STRAŠECÍ. Pomoc Ukrajincům utíkajícím před válečným konfliktem má různé formy. Kromě azylu, který v Novém Strašecí nabídli běžencům v kulturním centru, nyní město vyčlenilo k bydlení tři městské byty v Rakovnické a Křivoklátské ulici. „Původně byly určené k rekonstrukci. Po urychleném (víceméně) provizorním zprovoznění především sanitárního zařízení je ubytováno celkem 11 občanů z Ukrajiny. S postupem času, jak tito ubytovaní získají zaměstnání a tím finanční prostředky, dojde k domluvě o možné úhradě nákladů na bydlení (voda, teplo, proud) a nájemného,“ řekl nám starosta Karel Filip.

Vzhledem k tomu, že finanční situace Ukrajinců i jejich zájmy (včetně změny pobytu) se rychle mění, je pro město nepraktické projednávat každou změnu v radě města, často i se zpětnou platností.

Z těchto důvodů rada města odsouhlasila, aby pro zmíněné tři byty mohl krátkodobé nájemní smlouvy uzavírat tajemník městského úřadu. Nová pravomoc tajemníka platí do konce letošního roku.

Sláva Vaic

« Zpět