Jednání o spojení klubů

RAKOVNÍK. Přestože aktivity směřující ke spojení fotbalových klubů SK a Tatran Rakovník neustávají, starosta se obává, že by se vše potřebné nemuselo stihnout tak, aby ke sloučení došlo ještě letos.

„Schůzky probíhají, ale průběh je velmi kostrbatý. Kluby již přihlásily nové soutěže a řeší se, pod jakým názvem bude nový celek fungovat. Stále ještě neproběhla ani valná hromada Tatranu, která by spojení klubů schválila. Ze strany SK už to proběhlo, ale na Tatranu ještě ne. K tomu musí proběhnout valná hromada nového subjektu a volba výboru, který by měl být sedmičlenný s tím, že v něm bude po třech zástupcích SK a Tatranu, plus jeden zástupce městské rady. Stávající předseda SK, což je občan Saudské Arábie, by už neměl být členem nového výboru, ale údajně by zůstal sponzorem. Nový spolek musí být také zapsán do obchodního rejstříku, musí být schváleny stanovy, zatím má každý klub svoje. Dále je třeba zajistit notáře, který by posvětil založení nového klubu. Celé to dozoruje pan dr. Černý,“ popisuje starosta.

Do začátku června by měly oba kluby předložit také potvrzení o bezdlužnosti, což byl požadavek vedení Tatranu. „Ze strany SK jsme byli ubezpečeni, že už tam žádné dluhy nejsou, snad kromě výplat hráčům za měsíc březen, ale dluhy ve vztahu k FAČR a dalším vnějším subjektům jsou údajně vyrovnány, alespoň dle slov pana Šímy, což je jeden ze statutárních zástupců,“ uvedl starosta. Vzhledem k tomu, že klíčový datum je začátek června, má starosta pochybnosti, zda je termín reálný. „Já se obávám, že se to bohužel letos nestihne, je to spíš reálné až na příští rok,“ odhaduje starosta Luděk Štíbr.

Pavel Sklenička

« Zpět