Foto

V úterý a ve středu, vždy krátce před půl devátou, rozpečetili také na ISŠ Rakovník krabice s přijímacími testy na matematiku a češtinu. Po seznámení se zadáním se pak uchazeči o studium mohli pustit do práce. Na maturitní obor Cestovní ruch a stravovací služby a dvouleté nástavbové studium Podnikání se letos hlásilo 52 žáků.

Zájemců z Ukrajiny se v řádném termínu hlásí jen pár

Proběhly přijímačky na střední školy

RAKOVNICKO. Minulý týden byl pro mnoho žáků nejen z Rakovnicka zlomový. Absolvovali totiž přijímací zkoušku na střední školu, a tím si tak zvolili směr svého budoucí povolání. Zájemců o studium na středních školách bylo na okrese hodně, školy takřka naplnily svoje kapacity.

Přijímací testy v zapečetěné krabici, uložené v detašované místnosti. Napjatí žáci odevzdávající batohy s mobily, přesně daný zasedací pořádek. Tak to vypadalo minulý týden na Integrované střední škole v Rakovníku těsně před vypuknutím přijímacích zkoušek na čtyřleté obory a nástavbová studia zakončená maturitní zkouškou.

Jednotné testy

První řádný termín byl v úterý 12. dubna, druhý ve středu 13. dubna. Náhradní termíny pak připadají na květen. Žáci psali jednotné testy, a to nejprve z českého jazyka, na který měli 60 minut. Po přestávce pak následoval test z matematiky, který museli správně vyplnit za 70 minut. Výsledky budou známy na konci dubna, ale už teď sami žáci vědí, jak se se zkouškou popasovali. „Podle reakcí byl pro žáky méně příjemný test z matematiky,“ prozradil ředitel Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku Emanuel Vambera.

Naplněné kapacity

Právě na obchodní akademii se přihlásilo celkem 106 žáků ze základních škol z Rakovnicka. „Zájem o obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum je přibližně stejný a po ukončení podávání zápisových lístků bude zřejmé, kolik žáků přijde do 1. ročníku. Věřím, že kvalita studia na MOA Rakovník a následné uplatnění studentů přiláká ty žáky, kteří mají opravdu zájem studovat ekonomické obory,“ řekl ředitel.

Na Střední průmyslovou škola Emila Kolbena Rakovník si v prvním kole přijímacího řízení podalo přihlášku celkem 190 žáků. V prvním termínu jich konalo zkoušky 72, ve druhém 61. „Přijmout můžeme 95 uchazečů, omezuje nás kapacita školy, která bude naplněna na téměř 100 %,“ prozradil ředitel školy Jan Jirátko.

Největší zájem byl o obor Informační technologie, na který se přihlásilo 62 žáků. „Následovaly obory Elektrotechnika a Elektrikář-silnoproud, kam se hlásilo shodně 34 uchazečů,“ řekl.

Obory bez zkoušek

Ke studiu se hlásili také studenti učňovských oborů. Tady ale přijímací zkouška neproběhla. „Přihlášek od učňovských oborů oproti loňsku přibylo, celkově je jich 57 na 25 míst. Pořadí uchazečů se stanovuje podle průměrů ze známek ze základní školy,“ vysvětlil Jan Jirátko.

Studenti z Ukrajiny

Zájemců z řad uprchlíků z Ukrajiny na Rakovnicku příliš nebylo. „Pokud jde o uchazeče z Ukrajiny, tedy ty, co přišli v uplynulých týdnech, máme zatím dva uchazeče o přijetí do 1. ročníku a jednoho do 2. ročníku,“ řekl Jan Jirátko.

Většina těch, co chtějí na Rakovnicku studovat střední školu, se totiž ke studiu již zapsala během roku. „Žádný uchazeč do 1. ročníku z Ukrajiny se naši školu nehlásí, pouze k nám přestoupila v březnu již do stávajícího 1. ročníku Obchodní akademie jedna ukrajinská studentka,“ řekl Emanuel Vambera.

Renáta Fryčová

« Zpět