Pódium opraví předseda fotbalistů

NOVÉ STRAŠECÍ. Pódium je důležitou výbavou sportovních areálů. Výjimkou není ani fotbalové hřiště v Novém Strašecí, které se využívá k četným kulturním a sportovním akcím města.

„Předseda oddílu kopané Martin Hrbek na město doručil žádost o poskytnutí finančního příspěvku na kompletní rekonstrukci pódia na fotbalovém hřišti. Práce by dodavatelsky zajistil sám pan Hrbek, který pro město obdobným způsobem prováděl rekonstrukci WC v poliklinice,“ přiblížil nám starosta města Karel Filip. Rekonstrukce pódia byla oceněna na konečnou částku 168 861 Kč. Po projednání s odborem financí MěÚ lze náklady na rekonstrukci uhradit z úspory vzniklé při akci „Rekonstrukce podlahy a stropu v BIOS“. Úspora činí půl milionu korun.

Rada města rozhodla, že se pódium neopraví formou finančního příspěvku, ale konkrétní práce se objednají u dodavatele Martina Hrbka. Ten je městu následně vyfakturuje.

Sláva Vaic

« Zpět