WC denně a bez obsluhy

NOVÉ STRAŠECÍ. Už jen pár dní a Nové Strašecí vstoupí do pomyslného klubu, kde vědí, že kvalita a dostupnost veřejných WC patří k vizitkám města. Otevřeny budou ve dvorním traktu domu čp. 191 a přístupné jsou z Komenského náměstí.

Možná si vzpomenete a na patálie, které stavbu v hodnotě 4 milionů korun provázely. Zakázku za 3,8 milionů korun původně vysoutěžila firma Stavby a demolice z Hradce Králové. Na základě opakovaných vad vytýkaných na kontrolních dnech technickým dozorem investora byla v květnu loňského roku zhotoviteli odeslána výzva ke zjednání nápravy. To se však nestalo, a tak odbor investic navrhl radě, aby město od smlouvy odstoupilo.

Současně byla oslovena firma Domistav CZ (rovněž z Hradce Králové), která ve výběrovém řízení skončila jako druhá. Firma deklarovala schopnost výstavbu WC dokončit s tím, že budou fakturovány pouze skutečně provedené a odsouhlasené práce. Stavba byla zahájena loni v září a nyní je v hodnotě 4 milionu korun dokončena.

Na samotný provoz WC jsme se zeptali místostarosty Jana Bureše. „WC budou v provozu denně od 7 do 21 hodin a fungovat budou jako bezobslužná. Za poplatek 10 korun se dostanete do objektu, kde jsou WC umístěná. Provoz bude zahájen po vydání kolaudačního souhlasu, tedy doslova každým dnem,“ řekl nám uplynulý pátek místostarosta.

Sláva Vaic

« Zpět