Koordinátora pro pomoc dělá tajemník

NOVÉ STRAŠECÍ. Po odeslání finančních sbírek začalo Nové Strašecí s konkrétní pomocí uprchlíkům. Aby nedocházelo ke zmatkům, byl hlavním koordinátorem pomoci jmenován tajemník města Jiří Tláskal.

Do města zatím dorazili uprchlíci z Charkova, Kyjeva a menších měst východních oblastí. Naposledy dorazili i lidé z Mariupolu. „Snažíme se Ukrajince začleňovat do našeho života. Děti do školy a jejich matky do pracovního procesu,“ řekl na páteční tiskovce tajemník.

Ze školní kuchyně

Od počátku konfliktu město dalo do centrální evidence turistickou ubytovnu v NKC. Začaly se obsazovat také městské byty, které byly připravené na rekonstrukci. Ve spolupráci se slánskou charitou se urychleně dovybavily nábytkem. „Dnes máme v našich zařízeních plnou kapacitu. V ubytovně NKC je 25 převážně žen a dětí (1 starší muž) a v bytech 11 lidí. Celkem 36 Ukrajinců. Podle evidence ministerstva vnitra požádalo ve Strašecí o azyl 78 Ukrajinců. O všech nemáme přehled. Dali jsme výzvu, aby nám to lidé, kteří je ubytovali v soukromí, nahlásili,“ říká tajemník.

Kavalírsky se město zachovalo i v otázce obědů. Ze školní jídelny jich do kulturáku vozí osmnáct. Pro účely pomoci město otevřelo speciální účet, kam přišlo 14 tisíc korun a přes 30 tisíc zaplatilo na nákladech souvisejících s pobytem.

„Když se objevily první možnosti zaměstnání (sázení stromků v lánské oboře a v kladenském Legu), nastal problém, co s dvou až tříletými dětmi. Pomohli jsme zorganizovat, aby si je maminky mohly navzájem ohlídat. Tady sehrál významnou roli odbor kultury a sportu,“ uvedl Jiří Tláskal.

Kurzy češtiny

Podle vedoucí odboru kultury a sportu Lenky Pelcové už nakoupili učebnice češtiny a pro Ukrajince otevřeli dvě třídy jazykových kursů. „Ve čtvrtek proběhly dva první kursy (po osmi lidech). Vede je lektor Lukáš Dušek. Probíhat budou třikrát v týdnu. Máme i tři dobrovolnice na hlídání děti, aby se maminky mohly na vyučování soustředit,“ přibližuje vedoucí odboru.

V šatně NKC byl instalován malý „second hand“ s oblečením a botami pro děti i dospělé. Při obědě si zde Ukrajinci mohou vzít, co potřebují. Také místnost bývalého občerstvení v hale Bios se proměnila v hernu pro předškolní děti. Koberec a hračky se sem podařilo získat od firmy Pompo a z darů občanů.

Vedoucí odboru vyzdvihuje také pomoc společnosti Bubákov.net. Ta dodala pracovní oděvy pro uprchlé Ukrajinky sázející stromky a počítač pro děti.

Velkým pomocníkem se stala tabulka na webu města. Lidé ochotní pomáhat zde snadno najdou, o co je mezi uprchlíky největší zájem. „Na ubytovně v NKC máme teď mámy s malými dětmi ve věku 1 až 2 roky, takže jsme sháněli pleny. Stačilo dát informaci na web a během pár hodin nám lidé pleny přivezli. Funguje to perfektně, většina má snahu pomáhat,“ chválí solidaritu místních Lenka Pelcová.

Sláva Vaic

« Zpět