Jesenická SŠ a ZŠ dokončila dvě investiční akce

Energeticky úsporná a s novým výtahem

JESENICE. Víte, proč jesenická základní škola v Plzeňské ulici září pestrými barvami? Většina jejích žáků trpí různými stupni zdravotních poruch a veselé barvy působí pozitivně na jejich psychiku.

„Kvůli žluté barvě, která tu převládá, nám říkají – škola sluníčko. Máme ho i ve znaku. Jeho energii potřebují naši žáci i pedagogický sbor, který ji při své práci velké množství rozdává,“ usmívá se ředitelka Střední školy a Základní školy v Jesenici Hana Vanická.

Problémy ihned

V pátek 25. března měla k úsměvu ještě o důvod víc. Škola nedávno dokončila dvě významné investiční akce a na jejich prezentaci se sjeli podívat hosté. „Jednou akcí je výtah a druhou zateplení školy novou fasádou. V obou případech je investorem náš zřizovatel – Středočeský kraj,“ přiblížila paní ředitelka.

Výtah ve škole vyřešil bezbariérový přístup. Propojena jsou s ním všechna tři patra objektu. Umožňuje přístup do přilehlého internátu, kde pobývají žáci od pondělí do pátku.

„Bezvadná byla spolupráce se zhotovitelem, což je jesenická firma Drops Group. Pokud nastal nějaký problém, ihned jej řešili,“ chválí paní ředitelka.

Využili covidu

Slovy chvály má i pro firmu BBP Stavby, která ihned po dokončení výtahu spustila práce na nové fasádě a rekuperaci. Přípravy akce směřující ke snížení energetické náročnosti objektu trvaly šest let. Zhotovitel předal dílo v prosinci 2021.

„Jsem ráda, že se nám na realizaci obou akcí podařilo využít částečně doby covidu, kdy jsme ve škole neměli děti. Chci pochválit spolupráci s jednotlivými odbory kraje, stejně tak s regionální dotační kanceláří, s kterými jsme připravovali veškeré podklady k akcím. Díky ní se podařilo získat i dotaci na zateplení ve výši skoro 3,3 milionu,“ říká Hana Vanická.

60. výročí

Náklady na stavbu výtahu přitom činily 3,9 milionu a na snížení energetické náročnosti 19,7 milionu korun. „Tím, že se udělala nová fasáda, se musela vyměnit část oken a veškeré vstupní dveře. Škola teď vypadá moderně – prokoukla. Z toho mám velkou radost,“ raduje se ředitelka školy.

A nejen ona. Slovy chvály nad dobře vykonaným dílem nešetřili ani přizvaní hosté. Vedle zástupce kraje se mezi nimi objevil senátor Ivo Trešl, starosta Jesenice Jan Polák nebo zástupci obou zhotovitelských firem. Radost neskrývala ani Anna Kuchařová, která zde byla ředitelkou v letech 1984-2012.

Pro upřesnění dodáváme, že od září loňského roku došlo v rámci optimalizace středního školství ve Středočeském kraji ke sloučení Integrované střední školy v Jesenici se Základní školou a Praktickou školou v Jesenici. Objekt, ve kterém se realizovaly obě zmiňované investice, byl původně tzv. zvláštní školou. Ta loni oslavila 60. výročí od svého založení (1961), k její historii vydala škola almanach.

Sláva Vaic

« Zpět