Foto

Pro děti je nejdůležitější vrátit se co nejdříve k normálnímu životu.

 

Adaptace je prvním krokem k normálu

Školy přijmou ukrajinské děti

RAKOVNICKO. S početnou vlnou lidí, kteří k nám utekli z Ukrajiny před válkou, přišlo do Česka také mnoho dětí. Právě ony potřebují co nejrychleji začlenit do kolektivu a pokračovat v povinné školní docházce. Města a obce, zřizovatelé škol a mateřinek, teď intenzivně s řediteli hledají volné kapacity i další řešení. Zjišťovali jsme, jaká je situace na Rakovnicku.

Některé děti ukrajinských uprchlíků již navštěvují mateřinky nebo základní školy. Nejvíce takových příkladů je zatím na vesnicích, kde proces přijímání probíhá mnohem rychleji. Intenzivně na začlenění dětí pracují i ve městech.

Adaptační skupina

Tisková mluvčí rakovnické radnice popsala současnou situaci v Rakovníku. „Prozatím probíhají jednání o zřízení adaptační skupiny pro děti. Máme v plánu zprovoznit jednu volnou místnost v MŠ Vinohrady, kde se budou děti předškolního věku připravovat na život v Rakovníku, jako jsou základy českého jazyka, znalost okolí a podobně,“ prozradila Kateřina Hradilová.

Právě kvůli volným prostorám byla mateřská škola Vinohrady k těmto účelům vybrána. Doposud sloužila volná třída během zimy jako tělocvična, v létě pro společné odpolední aktivity. „Ovšem nejprve je nutné vyřešit právní stránky věci, způsob financování lidských zdrojů a vlastní personální zabezpečení tohoto prvního kroku,“ vysvětlila mluvčí.

Přijímají také školy

Připraveny jsou i základní školy v Rakovníku, i když mají jen málo volných míst. „V současnosti máme prostor pro přijetí několika dětí spíše v některých ročnících 1. stupně. Navíc se pomalu blížíme k hranici celkové kapacity školy,“ řekl ředitel základní školy Zdeněk Brabec.

A zájem o přijetí dětí z Ukrajiny stoupá. Několik z nich už každé ráno zasedá se svými českými spolužáky do lavic. „V posledních dvou týdnech nás navštívili rodiče sedmi ukrajinských žáků. Tři z nich byli zařazeni do tříd a navštěvují naši školu od 14. března, přijetí jednoho žáka ještě v současnosti řešíme,“ uvedl ředitel.

Příprava a integrace

Připraveni jsou také v Jesenici, kam uprchlíci pomalu přicházejí hledat zázemí. „Plánujeme vytvořit skupinu ukrajinských dětí, která bude do konce června ve třídě základní školy. Děti se budou učit česky. V menším počtu budeme děti integrovat do tříd,“ vysvětlil ředitel jesenické základní školy Petr Koníř.

Boření jazykových bariér

Přesto, že děti mluví jiným jazykem a doposud používaly zcela jiné písmo, snaží se je jejich noví učitelé co nejvíce naučit. „Jazyková bariéra je samozřejmě problém. Snažíme se ji řešit prostřednictvím našich kmenových žáků ukrajinského původu, seznamováním žáků se základy českého jazyka například zařazením nově příchozích ukrajinských žáků do systému doučování češtiny s vyučující ruského jazyka a dále také využíváním informačních a komunikačních technologií,“ přiblížil výuku Zdeněk Brabec.

Renáta Fryčová

« Zpět