Sirény v poledne nehoukaly

RAKOVNICKO. Ve středu 3. března byl v pravé poledne nezvyklý klid. Pravidelná zkouška výstražných zvukových zařízení IZS nebyla aktivována z důvodu současné války na Ukrajině. Nabízí se otázka, jak taková výstraha v naší zemi funguje a k čemu nás vybízí?

Půjdeme-li do historie, spadal výstražný systém pod složky tzv. civilní obrany. Od roku 1991 jeho budování pod svoje křídla převzal Hasičský záchranný sbor ČR. „Dnes se u nás nachází cca 9500 koncových prvků varování (tzv. sirén). Jejich varovný signál by měl být dostupný všem obyvatelům,“ říká správce jednotného systému varování a vyrozumění HZS Středočeského kraje Michal Veselý.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se obyvatelstvu sdělují údaje o bezprostředním nebezpečí.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat, je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

A jak jsme na tom se sirénami na Rakovnicku? „V samotném Rakovníku je umístěno 6 sirén a 3 jsou v Novém Strašecí. Najdete je i v každé větší obci. Dohromady je jich na území někdejšího rakovnického okresu 57,“ říká Michal Veselý.

Řada měst a obcí nahrazuje tradiční rotační sirény elektronickými koncovými prvky varování. Oproti rotačním sirénám mají zálohované napájení a umožňují odbavení verbální informace. Některé typy lze již prostřednictvím vestavěného GSM modulu ovládat skrz mobilní telefon.

Nezbývá než si popřát, abychom houkání sirén slýchávali nadále jen ve středu v pravé poledne.

Sláva Vaic

« Zpět