Foto

Magdalena Elznicová Mikesková

„Bude toho opravdu hodně,“ říká ředitelka Muzea TGM v Rakovníku

Kulturní akce jsou jen třešničkou na dortu

Má na starosti osmadvacet zaměstnanců a čtyři vedoucí poboček v Rakovníku, Novém Strašecí, Jesenici a Lánech. Pod Muzeum TGM v Rakovníku patří také Památník Joachima Barranda ve Skryjích, Pamětní síň Jaroslava Fraňka v Nezabudicích a objekt v Lánech představující historii Červeného kříže. Jak si stojí Muzeum TGM v Rakovníku na prahu nové sezóny, se ptáme ředitelky Magdaleny Elznicové Mikeskové.

Loni se většina institucí dostala díky pandemii do nestandardní situace. Přesto, potěšilo vás něco?

Z pohledu pandemie byl nejhorší rok 2020, kdy jsme se museli ze dne na den poprat s úplně novou situací. Loňský rok už takovou velkou neznámou nebyl. Potěšilo mne, že jsme se naučili více využívat informační technologie z hlediska prezentace, ale i lepší spolupráce (online porady zaměstnanců). Natočili jsme mnoho úžasných videí a záznamů přednášek, ze kterých se mohou lidé stálé těšit a čerpat informace (např. cyklus receptů na oblíbená jídla TGM, přednášky jarního a podzimního přednáškového cyklu, přednášky z cyklu Cesta k porážce…).

A nechyběly vám kulturní akce a vernisáže?

Je důležité říci, že kulturní akce, vernisáže výstav – to už je pro nás vlastně taková „třešnička na dortu“. Většina „muzejní“ práce je bohužel pro návštěvníky neviditelná. Provádíme aktivní archeologickou činnost, správu sbírek, která obsahuje evidování, digitalizování a inventarizace. Odpovídáme na badatelské dotazy. Připravujeme projekty, vypracováváme podklady pro dotační programy. Píšeme odborné články. Plánujeme nové výstavy a expozice…Takže i během pandemie bylo stále práce dost a dost. Jsem ráda, že se nám v Lánech podařila dokončit rekonstrukce objektu, kde vzniká Muzeum Alice G. Masarykové a ČSČK. Ve Vlastivědném muzeu Jesenice vznikla zcela nová expozice, kterou chceme slavnostně otevřít v březnu tohoto roku. Loni jsme také mohli veřejnosti představit unikátní archeologický nález – zlaté šperky z období stěhování národů.

Zrušili jste některé akce, nebo jste pro ně vymysleli náhradní termín?

Loni jsme museli zrušit většinu akcí od března do května a většinu akcí prosincových. Velkou část jsme přesunuli do „virtuální“ podoby – místo Dne s TGM v Lánech jsme natočili sérii videoreceptů oblíbených jídel TGM a koncert, místo živé Soutěže o nejlepšího beránka v Novém Strašecí jsme natočili opět online recept. Podzimní vzdělávací cyklus v Rakovníku byl také streamovaný a všechny přednášky ze záznamu je také možné zhlédnout na našem youtubovém kanále. Den s Kelty v Novém Strašecí jsme kompletně přesunuli ven. V omezeném režimu se uskutečnil Pochod Joachima Barranda ve Skryjích. Už druhým rokem se ale nemohla například konat akce Vysoká brána. Byla zrušena většina vernisáží.

Jak se opatření podepsala na současné návštěvnosti muzea?

Od nového roku jedeme na plné obrátky. Omezili jsme ještě částečně některé vernisáže, ale počítáme s uskutečněním většiny plánovaných kulturních akcí. Do návštěvnosti se pandemie promítla opravdu výrazně. Oproti roku 2019 máme zhruba o 70 procent nižší návštěvnost.

Jaké stěžejní akce máte připraveny na letošní sezónu?

Co se týká velkých akcí, začneme Dnem s TGM v Lánech 6. března, kde zároveň zahájíme výstavu s tematikou historických automobilových závodů. Od 16. března se uskuteční tradiční přednáškový cyklus v Rakovníku, 24. března chceme ve Vlastivědném muzeu Jesenice slavnostně otevřít novou expozici, 8. května snad už konečně proběhne tradiční akce Vysoká brána v Rakovníku a 20. května se uskuteční Den s Kelty. Na 28. května máme v plánu slavnostně otevřít Muzeum Alice G. Masarykové a ČSČK v Lánech a 4. června proběhne tradiční Muzejní noc v Rakovníku.

Veřejnost se také těší na expozici nedávno nalezených zlatých šperků.

Slavnostní představení unikátního archeologického nálezu plánujeme na 28. června v rakovnickém muzeu. Výstava „Záhada zlatých šperků“ se uskuteční v sále „mansardy“, kde budeme muset kompletně vyměnit stropní konstrukci a výstavní světla. Bohužel z tohoto důvodu budeme muset také naši hlavní výstavní síň uzavřít.

Na podzim doufám konečně proběhne rekonstrukce Bitvy u Rakovníka. Nechceme vynechat ani Soutěž o velikonočního beránka a Pochod Joachima Barranda. V létě pak Varhanní léto, Nokturna a Středočeské kulturní léto. Bude toho opravdu hodně.

Muzeum je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Zaznamenali jste s předloňskou výměnou vedení kraje nějaké změny ve financování?

Rozpočty nám zůstaly zachovány i v době pandemie. Jsme rádi, že mnoho našich kulturních projektů můžeme uskutečňovat díky tzv. rozvojovým projektům, které nám zřizovatel financuje. Výborný je také fakt, že můžeme finance získávat z různých dotačních programů, na které máme garantovanou spoluúčast od zřizovatele. Využíváme např. dotace Ministerstva kultury a realizujeme například také už druhý projekt z IROPu – dotace financované z prostředků Evropské unie.

Sláva Vaic

« Zpět