Cena rekonstrukce Biosky vzroste

NOVÉ STRAŠECÍ. Mezitím, co se novostrašečtí sportovci těší na nový povrch v hale Bios, museli radní rozlousknout, zda přihodí na její rekonstrukci ještě nějakou tisícovku. Přesně 701 602 korun bez DPH.

Při kontrolních dnech bylo po montáži ochranných síti dohodnuto, že už vzhledem ke svému stavu nebudou vráceny zpět, ale nahradí je sítě nové. Podle zápisu z poslední schůze rady města nebudou na své místo vráceny ani původní kryty topení včetně integrovaných laviček.

Nad rámec projektu zpracovaného Liborem Truhelkou budou vyměněny také přechodové lišty mezi nářaďovnou a herní plochou. Dále bude dodána odolná podlahová krytina do nářaďoven z důvodu usnadnění skladování sportovního vybavení haly.

V souvislosti se změnou barevnosti sportovního povrchu byl rovněž vyčíslen prořez materiálů podlahy. A pro lepší ochranu a údržbu sportovního povrchu bude instalována čistící zóna před vstupem do TV.

Posledním vylepšením má být instalace nových akustických podhledů pro stávající vzduchotechniku v hale, o kterých nebylo při vypracování projektové dokumentace uvažováno.

Radní veškeré změny odsouhlasili a s pardubickou společností Sportovní hala Bios – společnost Royal Tech, Tubeko Sport podepsali dodatek smlouvy o dílo. Celková cena díla nyní činí 8 420 681 Kč bez DPH. Připomínáme, že město na rekonstrukci sehnalo příspěvek z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 739 944 korun.

Sláva Vaic

« Zpět