Foto

Výstavba kanalizace za budovou zdravotního střediska.

Po dlouhých letech plánování a problémů se konečně pracuje

Začala výstavba tlakové kanalizace

KŘIVOKLÁT. Dlouho očekávaná investiční akce – výstavba tlakové kanalizace – byla zahájena. Firma Ridera a.s. začala práce hned v několika křivoklátských lokalitách. „Práce byly zahájeny 15. prosince 2021 v horní části obce Amalín v okolí tzv. Nechlebárny. Během svátků je firma přerušila a v plné síle nastoupila opět 8. ledna. Některé dílčí úseky postoupila Ridera jiným firmám, a tak se nyní pracuje hned na několika místech,“ vysvětluje křivoklátská starostka Libuše Vokounová.

Akce za 45 milionů

Práce pokračují v okolí Nechlebárny, ve slepé ulici nad parkovištěm, odkud budou dále pokračovat po panelové silnici vedoucí nad ní. Ve spodní části obce se podvrtává v ulici Na Chmelnici a v ulici Ke Kolečku se už dělají přípojky k jednotlivým domům do kanalizačního výtlaku z Městečka. Investorem je Vodohospodářské sdružení obcí Západních Čech (VSOZČ). Ridera vysoutěžila investici za 45 milionů Kč včetně DPH, podíl Městyse Křivoklát je 16 milionů. Dotace tedy činí zhruba 65 %. Podle starostky musí být veškeré práce dokončeny do 15. listopadu letošního roku a do 31. prosince musí proběhnout kolaudace. Důležité je, že Správa a údržba silnic (SÚS) povolila, aby práce na komunikaci z Křivoklátu směrem do Roztok mohly být zahájeny už v únoru. „Od listopadu do konce března se nesmí na silnicích SÚS stavět kvůli zimní údržbě. Ridera slíbila, že pokud to bude nutné, zimní údržbu na zmíněné komunikace provede. V úseku od zdravotního střediska k viaduktu před školou se bude silnice podvrtávat, všude jinde se bude kopat. Podle Ridery je to finančně méně nákladné,“ pokračuje Libuše Vokounová.

Pozor na semafory

V únoru dorazí do Křivoklátu ještě další pracovní čety, takže se bude pracovat na sedmi místech najednou. Kanalizační řad povede po opačné straně komunikace než vloni dokončený vodovod. Podle starostky bude po nezbytně nutnou dobu řízena doprava semafory. „Žádáme občany i projíždějící řidiče o pochopení.“ Dobrou zprávou je, že na dlážděné silnici od hradu do Bud (spodní části obce) se vrtat ani kopat nebude. Všechny větve kanalizace budou končit v ČOV, která se nachází pod hradem u Rakovnického potoka.

Přípojky každý sám

Samostatnou kapitolou jsou kanalizační přípojky k jednotlivým domům. V tomto případě nepůjde o podvrty, ale silnice bude od páteřní větve k soukromému pozemku překopána. Firma dotáhne přípojky až k hranici pozemku, od plotu k čerpací stanici si musí vše zařídit vlastníci pozemků na vlastní náklady. „Každý občan dostane do poštovní schránky přesný návod, jak má postupovat včetně vzorů žádostí a pokynů, kam je adresovat. Vykopání přípojky po vlastním pozemku si jeho majitel může domluvit s příslušnou firmou, která bude přípojku k jeho plotu realizovat, nebo si může zjednat někoho jiného z okolí, kdo má techniku, nebo si ji vykopat sám. Půjde o zatrubnění zhruba o průměru 5 cm. Chceme, aby trubky nakoupilo VSOZČ, aby byly jednotné. Občané je pak uhradí. Nádrž, čerpací stanici a její vystrojení dodá VSOZČ a občan za ně nic nebude platit. Připojení do čerpací stanice následně provede Vodakva Karlovy Vary,“ popisuje starostka Vokounová a dodává, že před vlastním připojením uspořádá městys schůzku vždy pro konkrétní lidi.

Ani na Křivoklátě se nechtějí všichni na kanalizaci připojit, zejména ti, kteří jsou odpůrci tlakové a příznivci gravitační kanalizace. V tomto případě bude přípojka dotažena na hranu jejich pozemku a zaslepena.

Tomáš Bednařík

« Zpět