Foto

Zdemolovaný Opel u sokolovny má na okně výzvu od odboru dopravy.

Město řeší 13 vozidel s propadlou TK

Vrak na parkovišti u sokolovny

RAKOVNÍK. „Chodím cvičit do sokolovny a všiml jsem si toho před třemi nedělemi. Auto bylo nejdřív u plotu a teď ho někdo odtáhl doprostřed parkoviště. Hlásil jsem to na městskou policii. Řekli mi, že auto nejde ze zákona jen tak odtáhnout,“ volal nám do redakce muž z Rakovníka.

Evidentně nepojízdná auta odstavená v ulicích nedělají radost nikomu. Zvlášť, když je ve městě nedostatek parkovacích míst. „Vraky v klasickém slova smyslu máme nyní ve městě dva a oba řešíme. Stejně tak řešíme 13 vozidel s prošlou technickou kontrolou (TK). Tři majitelé jsou vyzváni první výzvou, dva druhou výzvou a jsou před odtahem. Tři vozidla čekají na rozhodnutí o povolení prodeje a pět je připraveno k dražbě. Dvě vozidla s prošlou TK máme čerstvě nahlášené od MěP, zatím jsme ještě nestihli zaslat výzvy,“ sdělila nám aktuální stav tisková mluvčí města Kateřina Hradilová.

Postup u vraku

A jaký je vlastně postup města, pokud se v ulicích objeví vozidlo jevící známky vraku? Jedná-li se o místní komunikaci, uloží odbor dopravy provozovateli povinnost odstavený vrak odstranit mimo pozemní komunikaci. Děje se tak na žádost vlastníka komunikace (resp. odboru správy majetku města – OSM).

„Po marném uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost vrak odstranit, zajistí město (OSM) odtah vraku do společnosti Trak k ekologické likvidaci. Vše na náklady provozovatele vozidla. Poté se posílá faktura, pokud ji neuhradí, náklady vymáháme,“ upřesňuje tisková mluvčí

Prošlá technická

Poněkud jiný je postup u vozidel s prošlou technickou kontrolou (TK). „Městská policie oznámí OSM nález vozidla s prošlou TK. Vystaví o tom protokol a vše nafotí. V kartě vozidla je ověřeno, zda je TK opravdu propadlá. Pokud vozidlo nemá registrační značku a je uzamčeno, požádáme pracovníky odboru dopravy o otevření vozidla a zjištění provozovatele dle VIN kódu. Ti vylepí na vozidlo oznámení, kdy bude provedeno otevření. V určený den zajistí OSM člověka, který vozidlo otevře a poté opět zajistí jeho uzamčení. Po zjištění provozovatele zasílá OSM výzvu k odstranění vozidla mimo pozemní komunikaci a důvod, proč nesmí být vozidla na pozemní komunikaci (tj. prošlá TK),“ pokračuje Kateřina Hradilová.

Telefonicky nebo mailem

Po uplynutí 2 měsíců ode dne doručení provozovateli vozidla může být vozidlo odtaženo mimo pozemní komunikaci (opět do TRAKu). Poté město vyzývá provozovatele k vyzvednutí vozidla. Nestane-li se tak do 3 měsíců od doručení výzvy, OSM zašle návrh na prodej uvedeného vozidla ve veřejné dražbě. Ze získaných finančních prostředků dojde k úhradě nákladů, které byly spojeny s odtahem a parkovným vozidla.

„Občané mohou vozidla s prošlou TK nebo vraky hlásit telefonicky na odbor správy majetku (OSM) nebo v aplikaci Moje obec. Dále přes městskou policii. Telefonicky nebo mailem,“ doplňuje mluvčí města.

Sláva Vaic

« Zpět