Rakona žádá o změny územního plánu

RAKOVNÍK. Nestává se často, aby se ředitelé významných továren osobně účastnili jednání zastupitelstva. Nedávno byl veřejného zasedání představitelů města přítomen Tomáš Andraščík, ředitel společnosti Procter & Gamble Rakona, aby zde vysvětlil hned dvě požadované změny ÚP.

První změna se týká vašeho záměru rozšířit ubytovnu na Zátiší. Mohl byste tento záměr přiblížit?

P&G Rakona dlouhodobě vlastní ubytovnu, která je využívána převážně pro ubytování nově přijatých zaměstnanců do manažerských pozic, zcela výjimečně pro nové zaměstnance – techniky. Využívají ji ale také studenti vysokých škol, kteří jsou v Rakoně na studentské stáži, z kterých se pak rekrutuje velká část nováčků do manažerských rolí. Kapacita ubytovny je 27 lidí a po většinu roku je plně obsazena.

Schválením nového územního plánu Rakovníka z ledna 2021 nemáme možnost potenciálně kapacitu této ubytovny rozšířit. I když v tuto chvíli nemáme konkrétní aktivní investiční projekt, změnou územního plánu si chceme tuto možnost zajistit. Jsme si vědomi, že změna územního plánu je dlouhodobý proces (bez zaručeného výsledku), a pokud bude proces úspěšně ukončen, vyhodnotíme možnosti a varianty rozšíření. V žádném případě neuvažujeme o změně způsobu využití ubytovny, ten by zůstal stejný.

Zajímali jste se také o jiné objekty ve městě?

Jako alternativu možného navýšení kapacity v lokalitě současné ubytovny jsme také vyhodnocovali možnost zakoupení objektu v Ottově ulici naproti vrátnici P&G. Tato varianta ale nepřichází v úvahu, neboť územní plán města Rakovníka neumožňuje tento objekt jako ubytovnu využít.

Další vámi požadované změny územního plánu se týkají výstavby komunikace uvnitř vašeho areálu.

P&G Rakona je vlastníkem pozemku pro industriální využití umístěného proti továrně Valeo II, vedle nového areálu Anexia a ze strany již existující části obchvatu Rakovníka za železniční tratí spojující Rakovník s Lubnou. Nově schválený územní plán podmiňuje využití tohoto pozemku rozšířením městského obchvatu na tyto pozemky. Umístění odbočky městského obchvatu projektované v novém územním plánu není možné, neboť je kolizní s již schváleným územním rozhodnutím možných komunikací na pozemku P&G Rakony. Předmětem návrhu změny územního plánu je podmínit využití tohoto pozemku zpřístupněním z již existujícího městského obchvatu (aby nedošlo k případnému navýšení dopravy v ulici Kuštova), ale již bez podmínky, že se musí jednat o konkrétní rozšíření městského obchvatu.

Druhou částí žádosti je žádost o změnu umístění možné odbočky městského obchvatu tak, aby nebyla v kolizi s již schváleným územním rozhodnutím platným před schválením nového územního plánu. Tato odbočka městského obchvatu nemá žádnou souvislost s projednávanými dvěma úseky spojujícími kruhový objezd u Alberta až s výpadovkou na Lišany. Jedná se o úsek, jehož realizace není fakticky plánována.

Dokončení na str. 2

« Zpět