Z fondů EU přijde do nemocnice 166 milionů

Pořídí i magnetickou rezonanci

Více najdete v tištěném vydání týdeníku Raport.

« Zpět