Otázka pro

Aleše Hrnčála, jednatele Společnost Energie AG Teplo Bohemia s.r.o., která je od 1. 10. 2021 nástupnickou organizací společností Tepelné zásobování Rakovník

Chtěl bych navázat na náš rozhovor z listopadu 2021 s otázkou, zda již znáte ceny tepla na letošní rok?

Ceny tepla už máme k dispozici. Nová cena pro cenovou lokalitu Rakovník je 600 Kč/GJ bez DPH, což představuje oproti roku 2021 nárůst o cca 12%. Byli jsme nuceni zdražit po mnoha letech stabilní ceny tepla především z důvodu zvýšení ceny zemního plynu, elektrické energie a některých dalších nákladových položek. Nicméně zvýšení ceny jen o 12% je za současné situace významným úspěchem. Učiníme vše pro to, aby tato nová cena vydržela co nejdéle, nicméně vše závisí na stabilitě našeho dodavatele plynu a na dalším vývoji cen zemního plynu na burze.

-ps-

« Zpět