Eternit? Jedině zabalený v igelitu

RAKOVNÍK. Kam s ním? Nerudovská otázka se nám v průběhu století přetavila ze starého slamníku do eternitu. Avšak skutečnost, že ještě před šedesáti lety patřily vlnité betonové desky k vyhledávaným střešním krytinám díky své lehkosti, trvanlivosti a snad i láci, zapříčinila, že je dnes máme na kdejaké garáži či přístřešku. Co ale dělat, když se krytiny s karcinogenním azbestem chceme zbavit?

„Zboural jsem doma na zahradě starou kůlnu a tři eternitové desky jsem odsud vezl na sběrný dvůr. Překvapilo mě, když mi řekli, že mi je vezmou, jedině pokud budou zabalené v igelitové fólii,“ obrátil se na Raport s problémem nejmenovaný rakovnický občan.

Zmátlo jej, že pár dnů předtím vezl na sběrný dvůr eternitovou desku jen jednu, ale nikomu nevadilo, že nebyla v igelitu. Dále poukázal, že ani na sběrném dvoře ani na webovkách města nenašel informaci, že by měly být azbestové desky při likvidaci zabaleny.

O vysvětlení jsme požádali Petra Štrougala ze správy majetku města. „Samozřejmě si nikdo nepřeje, aby eternit končil v lese, a proto jej na sběrném dvoře v omezeném množství od rakovnických občanů bereme,“ uvádí úředník města k problému, který řeší i jiná města. Zároveň potvrdil, že informace s balením desek na webovkách města není.

Likvidace eternitu přes sběrný dvůr stojí město spoustu prostředků, k čemuž přispívá neblahá praxe některých stavebních firem. Pokud likvidují stavbu s eternitovou střechou, domluví se se stavebníkem a místo na skládku do Rynholce (kde by za nebezpečný odpad zaplatili) jej vyvezou na občanku stavebníka na sběrný dvůr. Ušetří tak firma i stavebník.

Podle současných předpisů lze na SD vyvážet stavební odpad, jako je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, a jejich směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Odpady je možno odkládat ve sběrném dvoře do objemu 500 kg za rok.

Sláva Vaic

« Zpět