Samosprávy žádají řešení a záruky

NOVÉ STRAŠECÍ. Skokové zvýšení ceny tepla (82 %) a teplé vody (87 %) v bytových domech napojených na kotelny spravované Technickými službami města Nové Strašecí vyvolalo reakci předsedů SVJ (společenství vlastníků jednotek). V úterý 21. prosince se sešli v sušárně domu v Křivoklátském sídlišti a formulovali svoje požadavky k řešení situace. Otevřený dopis zaslali starostovi a radním.

„Věříme, že jste si vědomi takto razantního zvýšení cen, zvláště pro občany nízkopříjmové, seniory a samoživitelky,“ píše se v úvodu dopisu. Sedmnáct podepsaných předsedů samospráv informuje, že v okolních městech došlo ke zdražení maximálně na 800 korun za MWh vč. DPH (v NS na 1117 korun) a požadují, aby město občany informovalo, proč k takovému zvýšení cen došlo.

Dále se předsedové ptají, zda „je možné v dohledné době očekávat částečnou redukci plánovaného navýšení tepla“, a jestli město vstoupí do jednání s dodavatelem plynu (SSP) s cílem vyjednat na rok 2022 nižší cenu.

Pisatelé chtějí záruky do budoucna a žádají, aby kontrolní a finanční výbor města zahájil kontrolu, aby se dohledalo, kde k pochybení došlo a kdo je za něj zodpovědný. V samém závěru předsedové SVJ prosí „o informování dotčených občanů města, jak postupovat v případě, že se díky tomuto navýšení dostanou do existenčních potíží a nebudou moci dané navýšení hradit“.

Hned druhý den po schůzi zastupitelů se na webu města objevila tisková zpráva MPSV, ve které se píše, že lidem zasaženým výrazným nárůstem cen za energie může pomoci Úřad práce. To však předsedové SVJ „nepovažují za adekvátní řešení vyjadřující aktivní postoj vedení města“.

Nastalou situací (včetně otevřeného dopisu) se 22. prosince zaobírala na mimořádném zasedání rada města. Více v článku Radní upraví nájmy v kotelnách.

Sláva Vaic

« Zpět