Ve městě je dostatek škol, ale málo lékařů

Jak se žije v Rakovníku?

RAKOVNÍK. Společnost Obec v datech na konci minulého roku opět zveřejnila index kvality života ve spádových městech České republiky. Rakovník si oproti loňsku polepšil o 28 míst, na 90. místo. Nejhůře dopadla Orlová, která se umístila na posledním 206. místě. A nejlépe se žije v Říčanech, které se umístili na místě 1. Bavili jsme se se starostou města Luďkem Štíbrem, jak on vnímá jednotlivé indexy a jejich hodnocení.

Celkově se Rakovník, co se kvality života týká, umístil na 90. místě v republice a na 16. v kraji. Jak jste s výsledkem spokojený?

Tento průzkum jsem samozřejmě zaznamenal, pokud mám hodnotit celkové umístění, tak si myslím, že posun o 28 míst směrem nahoru oproti poslednímu hodnocení je celkem úspěch. Na druhou stranu jsem trochu skeptický k tomuto průzkumu, dle mého názoru se nejedná o úplně reálná data pro posouzení kvality života, viz negativní reakce měst, která se umístila na posledních místech tabulky.

Rakovník se umístil na 1. místě v republice v indexu hazardu. Jak je to nyní s hazardem na území města?

Na území města by se neměla vyskytovat žádná forma hazardu, neboť by to bylo v rozporu s vyhláškou o zákazu hazardu ve města vydanou zastupitelstvem před několika lety.

Na 2. místě v kraji se město umístilo ohledně kapacity základních a mateřských škol. Jak toto vnímáte? Je každé dítě z Rakovníka přijato do místní MŠ nebo ZŠ?

Kapacita našich základních a mateřských škol je prozatím dostačující, každý rok řešíme jen ojedinělé případy, kdy dítě nebylo přijato. U mateřských škol mají ředitelky možnost případně zažádat o výjimku k navýšení počtu dětí ve třídách.

Vedeme si dobře také v zaměstnanosti (64.místo v ČR a 9. v kraji). Je tu podle vás dostatek pracovních míst?

Vzhledem k tomu, že se ve městě nachází řada velkých zaměstnavatelů, je dle mého názoru kapacita pracovních míst dostačující. Vypovídající je i dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti v rámci našeho regionu. Důležité je, že dochází k dalšímu rozšiřování nabídky nových pracovních míst.

Naopak velice špatně se Rakovník umístil v kategorii praktických (154. v ČR, 24. v kraji) a dětských lékařů (143. místo v ČR, 22. v kraji). Hodláte tuto situaci nějak řešit? Třeba nabídkou motivačních benefitů, jako tomu je například v Jesenici?

Nemám pocit, že by to bylo až tak tragické. Je pravda, že nám chybí v nemocnici zrušené dětské oddělení, že nám obvodních a dětských ambulancí nepřibývá. Každopádně zajištění dostupnosti zdravotní péče je v gesci krajského úřady a zdravotních pojišťoven a my jsme připraveni jim v rámci možností pomáhat.

Špatně město dopadlo také v indexu kvality délky života (126. místo v ČR, 19. v kraji). Je známo, že Rakovnicko je oblastí, kde lidé nejčastěji onemocní novotvary na dýchacích cestách. Čím to podle vás je a lze to nějak řešit?

To je spíše na odborném posouzení. Asi nejsem ten pravý, který by tuto situaci hodnotil a navrhoval řešení.

Na posledních příčkách se Rakovník umístil také v indexu dostupnosti bydlení (144. místo v ČR a 8. v kraji). Kolik má město sociálních bytů? Hodláte do budoucna v tomto směru nějak místní mladé rodiny, či seniory podpořit?

Dostupnost bydlení v Rakovníku je dlouhodobý problém. Poptávka vysoce převyšuje nabídku. Je to dáno i prostorovými a finančními možnostmi města. V minulosti se ustoupilo od řešení sociálního bydlení pro malý zájem veřejnosti. V současnosti disponujeme sociální „ubytovnu“ na Hané a městskými byty, které pronajímáme za zvýhodněné nájemné. Senioři mohou. žádat o ubytování v DPS nebo v Domově seniorů. Na posledním zastupitelstvu města byl vznesen podnět na vybudování tzv. startovacích bytů pro začínající rodiny. Bude také záležet na podpoře výstavby bytů ze strany státu, jelikož městský rozpočet neumožňuje nějaké rychlé řešení.

Renáta Fryčová

« Zpět