Vyznamenají hasiče, učitele a další

NOVÉ STRAŠECÍ. Snad každá obec a město má výjimečné občany. Najdete je mezi pedagogy, pracovníky bezpečnostních, záchranných a zdravotnických složek i mezi obyčejnými lidmi, kteří svými skutky přispěli ku věhlasu města, kde žijí. „I letos už jsme na radě odsouhlasili seznam občanů, kteří získají vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. nebo pamětní plaketu města s právem nosit zlaté W,“ prozradil starosta Karel Filip.

Mezi vyznamenanými se letos objeví jméno učitelky a někdejší místostarostky Libuše Vosátkové, dlouholetého hasiče Vladimíra Neustupy, pedagogů Dagmar Sršňové a Jaroslava Štrunce. Dále středoškolského učitele Josefa Kutílka, spisovatele Františka Frolíka, ředitelky domova seniorů Miluše Jůnové, zdravotní sestry Evy Náprstkové a dlouholetého šéfa komunálních služeb a tanečního mistra Eduarda Vaigla.

Podle tajemníka úřadu Jiřího Tláskala byla v roce 2004 navržena dosud chybějící kodifikace městských symbolů (znak, vlajka, městské barvy, hudební znělka) a vyznamenání města. Ta byla poprvé udílena 28. září roku 2006. Návrhy na vyznamenání může podávat kdokoliv – občané, instituce, orgány města. Pokud to vývoj epidemické situace, uskuteční se letošní slavnostní ceremoniál 3. prosince na městském úřadu.

Sláva Vaic

« Zpět