Foto

Žáci kreslí trasu, po které budou jezdit jejich ozoboti.

Nejmodernější vybavení a zrekonstruované učebny

Škola v Čisté otevřela dveře veřejnosti

ČISTÁ. Robotika, 3D tisk, zmodernizovaná počítačová učebna, školní dílny. To je jen malý výčet toho, co se povedlo za poslední tři roky vybudovat na Základní škole v Čisté. Všechny projekty byly představeny na Dni otevřených dveří, který se konal začátkem listopadu.

Prohlédnout si nejnovější technologie využívané ve školství přijel také senátor Ivo Trešl, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně spolku pro obnovu venkova ČR Veronika Vrecionová, výkonná tajemnice spolku Věra Libichová a předsedkyně spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje Jarmila Smotlachová . A všichni zúčastnění byli z toho, co se v Čisté povedlo, nadšeni.

Den otevřených dveří zahájila ředitelka školy Marie Kruntová. „Rozhodli jsme se toto setkání uskutečnit při příležitosti ukončení několika projektů, které se zde realizovaly. A jejichž výsledkem jsou kompletně zrekonstruované a zmodernizované učebny a přilehlé prostory,“ řekla úvodem.

Robotika a přírodovědné vzdělávání

Projekty stihli za tu dobu realizovat hned tři. Na prvním se začalo pracovat už v listopadu 2019 a byl dokončen v březnu 2020. „Jednalo se o vybudování světa robotiky, techniky a přírodovědného vzdělávání. Projekt zahrnoval rekonstrukci a modernizaci odborných učeben – školních dílen, počítačové učebny i školní kuchyňky a dalších přilehlých prostor. Součástí tohoto projektu bylo i zajištění bezbariérovosti,“ vysvětlila ředitelka.

U všech třech projektů žádali o dotační podporu. A jelikož za žádostmi stojí perfektní tým lidí, vždy uspěli. „Musím říci, že tak složitý proces administrace projektu jsme za tu dobu nezažili, ale zvládli jsme to i díky dotační kanceláři. Celkové náklady činily 5 670 803 korun. Z fondů EU jsme získali 95% procentní dotaci, která činila 5 387 263 korun. Spoluúčast obce byla tedy ve výši 283 540 korun,“ vyčíslila čistecká starostka Blanka Čebišová.

Kompletní rekonstrukce učeben

Další projekt se týkal rekonstrukce učeben ve 2. nadzemním podlaží. „Po dokončení prvního projektu jsme si říkali, co dalšího udělat. Protože někdo by se učil v supermoderní třídě, a někdo jen ve třídě vymalované. V březnu 2020 byla vypsána dotace z ministerstva financí, a tak jsme si řekli, že jdeme do toho. Za dva měsíce jsme udělali projekt a rozpočet. Akce to byla financovaná z rozhodnutí Poslanecké sněmovny parlamentu a vlády ČR. Celkové náklady činily 3 139 950 korun a dotace pokryla 90 %. Z rozpočtu obce jsme se podíleli částkou 313 995 korun,“ vysvětlila starostka. A realizace se uskutečnila během loňských letních prázdnin.

Poslední projekt realizovali zase během letošních letních prázdnin. Děti tak do školy nastupovaly o pár dní později, a to 6. září. Tento projekt se nesl v tom samém duchu jako předchozí. Došlo k rekonstrukci 1. patra a jedné místnosti v přízemí. „Místní akční skupina vypsala dotační titul z programu rozvoje venkova prostřednictvím státního intervenčního fondu. Takže jsme připravili projekt a i díky zastupitelům, kteří schválili předfinancování, se začalo s pracemi. Dotace nám byla nyní již přidělena, a to v maximální výši 4 miliony korun. Obec tak doplatí 275 612 korun,“ řekla starostka.

Děti jsou naší budoucností

Ředitelka školy je velice ráda za podporu obce při modernizaci školy. „My jsme nadšeni z toho, že za tak krátký čas se zvládl tak obrovský kus práce. Dnes se můžeme pochlubit krásnou, novou školou. Samozřejmě naší hlavní prioritou je poskytovat co nejkvalitnější vzdělávání. A to závisí na několika aspektech, a právě materiální a technické zabezpečení je jedním z nich. Škola je živý organismus, takže samotné vybavení nám stačit nebude. Já si vážím profesionality našeho pedagogického sboru, který se už nyní stará o to, aby ty podmínky využili k co největší efektivitě. Snažíme vést žáky k celoživotnímu učení, polytechnickému vzdělávání, ale také ke kritickému myšlení. Snažíme se vychovávat další generace pro budoucnost. A věřím, že to, co zde bylo vybudovalo, nám k tomu pomůže,“ řekla.

Robotika pro výuku i zábavu

A nadšení jsou i samotní žáci, kterým se nejvíce zalíbil svět robotiky. Tomu se mohou věnovat už i děti navštěvující první třídu. „Tohle je robotická ruka, která vezme kuličky a já si navolím, kam a jak je má dát. Sami jsme si ji sestavili a naprogramovali,“ řekl žák 6. třídy Jan Švolba.

A robotika se dá využít i při samotné výuce. „Děti pracují s nejmenšími robůtky – ozoboty až po větší. Dá se to využít i ve výuce, kde s roboty luští různé hádanky, musejí se dostat ke klíči. Technologie využíváme jednak na kroužku robotiky, ale i při prvouce, přírodovědě a ostatních naučných předmětech,“ vysvětlil učitel Jiří Tůma.

Plány do budoucna

Škola je sice zcela zmodernizovaná, ale plánů mají ředitelka školy i starostka obce stále dost. „Začali jsme pracovat na dalším projektu. Protože po ukončení těch třech začala paní ředitelka říkat, že jim chybí třídy. Že by potřebovali alespoň jednu, dvě učebny. Takže nyní pracujeme na projektu nástavby školy nad šatnami v zadním traktu. Běží projektová příprava a opět budeme hledat vhodný dotační titul. A jsou další projekty, které bychom chtěli realizovat, jako venkovní učebna, záhony a další,“ prozradila závěrem starostka Blanka Čebišová.

Renáta Fryčová

« Zpět