Napojení na kanalizaci v roce 2022

NOVÉ STRAŠECÍ. Nedávno jsme informovali o tom, že došlo ke kolaudaci nové čističky odpadních vod. V této souvislosti jsme do redakce dostali dotaz, kdy se počítá, že bude kanalizace dokončena a na ČOV budou připojeny ostatní domácnosti?

„Do konce roku předpokládáme dokončení kanalizace v lokalitě Fortna. V roce 2022 pak bude kanalizace dokončena kompletně a bude možné napojení všech nemovitostí podél budovaných kanalizačních stok,“ odpověděl starosta Karel Filip.

Protože Strašecí stojí na kopci a kanalizace nemůže být všude řešena jako spádová, zajímalo nás, ve kterých částech města je připojení na ČOV řešeno prostřednictvím přečerpávacích stanic. Podle starosty se jedná o lokality Rudská a Nádražní a navazující ulice Nad a Pod Větrákem, dále Nad Nádražím a Nad Tratí. Částečně pak ulice Rabasova, Obětí Okupace, Na Spravedlnosti a areál technických služeb TSNS.

„Celkem máme tři přečerpávací stanice: 1. Nádražní – Rudská, 2. Na Spravedlnosti, 3. Pecínov. V Pecínově se stanice budovala již dříve, dvě zbylé byly součástí této etapy kanalizace,“ doplnil Karel Filip.

Sláva Vaic

« Zpět