O ceně veřejnosti můžete rozhodnout hlasováním na webu kraje

Na Cenu nominovali osobnosti z Rakovnicka

RAKOVNICKO. Na Cenu hejtmanky Středočeského kraje letos lidé nominovali 36 osobností. Z toho čtyři z Rakovnicka. Jde o ocenění určené osobnostem, které jsou něčím mimořádné, vynikají ve svém oboru, vykonaly hrdinský čin nebo například pravidelně pomáhají druhým. Podmínkou je, že jsou spjati se Středočeským krajem. Udělit ji lze také in memoriam.

„Na Cenu hejtmanky lidé letos nominovali 36 osobností. Jsou mezi nimi podnikatelé, vědci, sportovci, osobnosti spojené s kulturou nebo lidé, kteří pomáhají druhým. Zastoupené jsou všechny kategorie, do kterých mohli lidé své nominace posílat. S každou osobností je spojen silný příběh a já jsem moc ráda, že i díky této anketě se o nich dozvídáme. Ocenění by si zasloužili všichni,“ uvedla pro web Středočeského kraje hejtmanka Petra Pecková.

Starostka Čisté

Z Rakovnicka byly nominovány celkem 4 osobnosti. Jako první najdeme v seznamu starostku obce Čistá Blanku Čebišovou. „Na cenu hejtmanky dostala nominaci přímo od obyvatel obce, podle kterých paní starostka z dotačních titulů zrealizovala řadu projektů, které Čistou zvelebují. V době pandemie Blanka Čebišová mimo jiné zajistila informační letáky do schránek, sama šila roušky, rozvážela dezinfekci, dovážela léky a nákupy seniorům a také zařídila výrobu a distribuci ochranných štítů – ty se vyráběly na 3D tiskárnách v místní ZŠ, kompletaci potom zajistil OÚ,“ stojí v nominaci.

Starostka byla nominací překvapena. „Volali mi z kanceláře hejtmanky, abych udělila souhlas. Velice mě to překvapilo a samozřejmě jsem ráda, ale říkám si, že snad nedělám nic výjimečného, než co by měl starosta dělat. Beru to tak, že starosta je od slova starat se. Takže když byl vyhlášen nouzový stav a nikdo nevěděl, co bude, tak jsem šila roušky, rozvážela dezinfekci, vyráběli jsme štíty, přišlo mi naprosto samozřejmé, postarat se o potřebné. A to dělám do teď. Dovážím seniorům léky, vozím je na očkování. Cítím nějakou takovou zodpovědnost a sounáležitost s občany a nepřijde mi to nijak výjimečné,“ řekla.

Za pomoc Krašovu

Dalším z nominovaných je také občan Čisté, a to Jaroslav Sklenář, který je předsedou Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova. „Spolek se soustředí na opravu zdiva hradu, získávání finančních prostředků, které k těmto pracím potřebuje, a na udržování okolí. Členové spolku každoročně provádějí na hradě potřebné práce, zaměřené nejen na údržbu, ale i na potřebné opravy, každý rok pořádá spolek kulturně společenské akce, v letních měsících členové spolku vykonávají službu na Krašově se záměrem seznámit návštěvníky s historií hradu, i s historií a současností Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova,“ je uvedeno v nominaci.

„O nominaci jsem se dozvěděl už loni, pak ale byla Cena kvůli covidu zrušena. Už tenkrát mě to velice mile překvapilo. Je to určitá odměna za letitou práci,“ uvedl nominant. Jaroslav Sklenář působí v čele spolku několik let. Mimo to píše kroniku Čisté, obci věnoval zvětšeniny starých pohledů nebo přehled obyvatelstva obce od 17. století. Napsal a vydal také několik regionálních publikací severního Plzeňska, kam Čistá až do roku 1960 spadala.

Za práci s mladými hasiči

Občané nezapomněli ani na dlouholetého vedoucího seneckých mladých hasičů Josefa Kesslera. „Je starostou Sdružení dobrovolných hasičů Senec, kam vstoupil už v roce 1968. Ještě předtím byl členem kolektivu mladých hasičů. Dětský kolektiv vede již 50 let. Po celou tuto dobu organizuje soutěže, výlety, pomáhá novým vedoucím při zakládání kolektivů mladých hasičů, pomáhá hledat sponzory a věnuje se i administrativě,“ je uvedeno v nominaci.

A také pana Kesslera jsme požádali o vyjádření. „Byl jsem mile překvapen. S dětmi pracuji od 18 let, jezdíme na soutěže, stanovat a stále něco vymýšlíme. Práce s dětmi je moje celoživotní záliba,“ řekl.

Vedoucí CHKO

Posledním z nominovaných z našeho okresu je vedoucí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko Petr Hůla. „ Celý svůj profesní život se věnuje ochraně přírody Středočeského kraje, a to konkrétně oblasti Křivoklátska a Českého krasu. Je spoluautorem mnoha odborných publikací, o ochraně přírody a regionálních materiálů o Křivoklátsku a Českém Krasu. Jeho jméno je výrazně spojeno i se snahou o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. V roce 2008 připravila CHKO Křivoklátsko právě pod vedením Petra Hůly ve spolupráci s externí společností studii s názvem Podklady pro návrh Národního parku Křivoklátsko. Z politických důvodů tehdejší jednání nebyla dokončena a návrh nebyl předložen parlamentu. Světlo na konci tunelu dlouholeté snahy ale zasvitlo díky zastupitelům Středočeského kraje, kteří podpořili záměr vyhlášení NP dne 28.6. 2021“, stojí v nominaci.

A co na ni říká on sám? „Nominace mě překvapila. Upřímně jsem ani netušil, že Cena hejtmanky existuje. Nominaci vnímám jako podporu zřízení Národního parku Křivoklátsko. Programové prohlášení nové vlády a podpora zastupitelstva Středočeského kraje dává naději pro dokončení tohoto záměru. Doufám, že Národní park bude v brzké době vyhlášen,“ řekl.

Cena hejtmanky je udělována v kategoriích Hrdinský čin a společenská odpovědnost, kultura, sport, vzdělávání, věda a výzkum, pracovník veřejného sektoru, podnikatel a cena veřejnosti. Zatímco v případě prvních šesti kategorií o výběru oceněného rozhoduje hodnotící komise, o vítězi v poslední kategorii se rozhoduje prostřednictvím hlasování veřejnosti. To proběhne na webu kraje a hlasovat můžete až do 10. prosince.

Renáta Fryčová

« Zpět