Do konce roku se ceny tepla nezmění

RAKOVNÍK. S Alešem Hrnčálem, jednatelem společnosti Energie AG Teplo Bohemia s.r.o., která je s platností od 1. 10. 2021 nástupnickou organizací společností Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r.o. a Energie AG Teplo Rokycany, s.r.o., jsme hovořili o současné situaci na trhu s palivy a výhledu na další období.

Kolika domácnostem poskytujete své služby?

Naše společnost dodává v Rakovníku teplo a teplou vodu pro více jak 2300 domácností. Dále jsou to nebytové objekty, jako je městský úřad, 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, okresní soud, mateřské školy V Lukách a V Parku, sokolovna, kulturní centrum, DPS ve Vysoké ulici a na Wintrově náměstí, areál TOS a další. Množství zákazníků máme též v Rokycanech a ve Zbirohu.

Jaké druhy paliva používáte?

Teplo dodáváme výhradně ze zdrojů na zemní plyn – v Rakovníku máme celkem 43 tepelných zdrojů od velké centrální kotelny v Havlíčkově ulici až po malé plynové zdroje. Navíc největší kotelna je osazena i kogenerační jednotkou pro úspornou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o výkonu 1 MWe. Investice a výstavbu dalších kogeneračních jednotek připravujeme na kotelnách Bendovka a Pražská.

Jak jste na tom z hlediska fixace cen?

Je zřejmé, že cena zemního plynu je pro nás a naše zákazníky zcela zásadním faktorem, který ovlivňuje cenu tepla z více než šedesáti procent. Zemní plyn nakupujeme s předstihem od více dodavatelů. Jde jak o běžnou fixaci cen, tak o nákup na burze prostřednictvím licencovaného obchodníka. Bohužel aktuální události na trhu se zemním plynem měly na všechny obchodníky tak drtivý dopad, že bylo nutné opět zasednout k jednacímu stolu a otázku dodávek a cen znovu otevřít. Jednání vedeme společně s naší mateřskou společností Energie AG Bohemia sdružující v ČR více teplárenských a vodárenských společností, čímž jsme velice významným odběratelem zemního plynu i elektrické energie. Naše vyjednávací pozice je silná, avšak nelze předpokládat, že bychom za stávajících podmínek na trhu byli schopni dosáhnout stejných cen zemního plynu, jaké máme pro letošní rok.

Jak se zvyšování cen plynu odrazí v nákladech pro vaše odběratele?

Jednání nejsou v tuto chvíli ještě u konce a nemáme tedy k dispozici definitivní ceny zemního plynu, ze kterých bychom mohli vycházet v kalkulaci ceny tepla pro příští rok. Můžeme tak nyní konstatovat, že cena tepla zůstane jistě do konce roku neměnná a od ledna budeme nuceni vlivem vyšších cen plynu přistoupit k jejímu částečnému navýšení. Bližší informace budou k dispozici začátkem prosince s tím, že v první polovině prosince oznámíme cenu tepla pro příští rok.

Rád bych ještě ujistil naše zákazníky, že děláme vše pro to, aby dopad současné energetické krize do ceny tepla byl co nejnižší. Jednání o cenách vedeme důrazně, investujeme do úspor, snižujeme průběžně ztráty a jsme připraveni udržet přijatelné ceny tepla pro naše zákazníky i při zhoršení našich hospodářských výsledků. Vážíme si dlouhodobé spolupráce.

Pavel Sklenička

« Zpět