Změna ve vedení školní jídelny

RAKOVNÍK (ps). Od 1. července má Školní jídelna v Martinovského ulici, příspěvková organizace města Rakovníka, novou ředitelku. Jiřího Kremera, který jídelnu a vývařovnu vedl celých šest let, tedy od jejího založení v roce 2015, vystřídá ve funkci Monika Slachová.

Městská rada zároveň uložila bývalému řediteli zajistit mimořádnou inventarizaci majetku a závazků organizace k 30. 6. a předat své nástupkyni veškerou agendu.

Monika Slachová má s prací ve školní jídelně bohaté zkušenosti, neboť tu mnoho let působila mimo jiné i ve funkci provozní vedoucí. V poslední době pracovala jako vedoucí jídelny MŠ V Parku.

Podle našich informací se o funkci ředitele ucházeli celkem tři uchazeči, mezi nimi i jeden vyhlášený kuchař a restauratér. Výběrová komise doporučila městské radě jmenovat právě Moniku Slachovou, a to na dobu neurčitou.

« Zpět