Dotační machinace se neděly, SZIF neměl právo sebrat dotaci v plné výši

Soud rozhodl ve prospěch MAS

RAKOVNICKO. Mediálně rozvířená kauza kolem projektu Po stopách a hradech Karla IV. málem před třemi lety zapříčinila konec Místní akční skupiny Rakovnicko (MAS). Poté, co se v roce 2014 začalo v médiích spekulovat, zda byla dotace použita na to, na co byla určena, požadoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) její vrácení. Tedy celých 900 tisíc korun. Vše skončilo u soudu. Městský soud v Praze nakonec rozhodl ve prospěch MAS a letos v březnu jeho verdikt potvrdil i Nejvyšší správní soud. Jediné pochybení, k němuž v projektu došlo, bylo, že nebyla vzniklá expozice umístěna na hradě Křivoklátě, jak se původně plánovalo.

Projekt Po stopách a hradech Karla IV. byl společnou aktivitou tří MAS. Vedle Rakovnicka to bylo ještě Posázaví a Pomalší. Jeho smyslem bylo zpropagovat místa na území MAS, která mají spojitost s Karlem IV., a vytvořit interaktivní expozici, která by Karlovu dobu přiblížila školákům. „V rámci projektu se například vyrobily pohyblivé dřevěné modely hradů s vyřezávanými figurami, replika alchymistické dílny nebo tkalcovské stavy. Pro školy se pak pořádaly vzdělávací zážitkové akce. Vše proběhlo podle harmonogramu, projekt prošel i kontrolou SZIF a dotace byla následně proplacena,“ popisuje Jan Polák, ředitel obecně prospěšné společnosti Rakovnicko, která MAS Rakovnicko zastřešuje.

Problém nastal ve chvíli, kdy se projekt přehoupl do doby pětileté udržitelnosti. Během ní mělo být všechno pořízené vybavení zpřístupněno coby stálá expozice v prostorách hradu Křivoklátu. Jenže se vše zamotalo. Na hradě se řešily problémy kolem kastelána Luďka Frencla, které později vyústily v jeho rezignaci. Hospodaření na hradě bylo mediálně propíranou kauzou a nakonec se do hledáčku televize a tisku dostala i MAS se svým projektem.

„Prostory, ve kterých měla být expozice, totiž hrad potřeboval pro něco jiného. Tehdejšímu řediteli ‚ópéesky‘ Radku Dvořákovi ale byly v rámci hradu přislíbeny náhradní. Než však došlo k naplnění dohody, média rozvířila, proč expozice na hradě není, a vše prezentovala jako dotační podvod. Ředitelem o. p. s. jsem se stal až v srpnu 2016, nicméně jsem měl možnost si všechny dokumenty a e-mailovou korespondenci k projektu načíst. Z mého pohledu se tehdy partneři projektu medializace celé věci zalekli a začali od něj dávat ruce pryč, proto se umístění expozice na Křivoklátě nakonec nepodařilo zajistit,“ popisuje Jan Polák.

Stejně macešsky k MAS přistoupil i SZIF. Ačkoli běžně umožňuje projektové změny, tentokráte žádost o změnu v umístění expozice odmítl a současně ji vyhodnotil jako porušení jednoho z indikátorů. V celkovém důsledku to znamenalo, že v prosinci 2017 rozhodl, že musí MAS celou dotaci ve výši 900 tisíc korun vrátit, což tehdy kancelář málem položilo. Nad vodou ji podržely mimořádné příspěvky od členských obcí. Bez nich by nemohla fungovat dál a věnovat se přípravě strategie pro nové dotační období.

„Ano, všichni si byli vědomi, že došlo kvůli umístění expozice k pochybení, ale rozhodně nebylo takové, aby SZIF vyměřil sankci vrácení stoprocentní výše dotace. Protože co se mělo nakoupit, se nakoupilo, a plánované aktivity proběhly. Obrátili jsme se tedy na právničku Janu Zwyrtek Hamplovou, která v listopadu 2018 podala na Městský soud v Praze žalobu, v níž bylo požadováno, aby soud zrušil rozhodnutí o navrácení sta procent dotace,“ přibližuje Jan Polák. Rok a půl poté padlo rozhodnutí, v němž dal soud MAS za pravdu a uložil SZIFu, že se musí zabývat mírou zavinění, která neodpovídá výši celé dotace. To nakonec potvrdil letos 25. března i Nejvyšší správní soud, kam byla podána kasační stížnost.

„Jsme rádi, že se potvrdilo to, co jsme říkali od samého začátku, tedy že se nic nekalého v MAS nedělo a nikdo žádné peníze nezpronevěřil. Za to, že MAS krušné chvíle zvládla, patří velký dík všem jejím partnerům, především obcím, a také Simoně Dvořákové, která dokázala zajistit chod kanceláře i v náročné době a podařilo se jí obklopit spolehlivými lidmi, kteří nyní v kanceláři pracují. Nebýt toho, tak by v současném dotačním období do našeho okresu nepřišlo přes 110 milionů korun na projekty zemědělců, škol, obcí, neziskových organizací nebo církví,“ dodává Jan Polák. V rámci dalšího řízení SZIFu by mělo následovat vyměření sankce, která již bude ovšem odpovídat míře zavinění. Kolik peněz z dotace a kdy bude MAS vyplaceno, zatím není jisté.

Markéta Hartlová

« Zpět