Všechna omezení byla zrušena

RAKOVNICKO (ref). Všechna doporučení v souvislosti s kontaminovanou vodou v Berounce byla zrušena.

„Ruší se všechna omezení vzniklá v souvislosti s připlavenými nebezpečnými organickými látkami z řeky Úhlavy, které se dostaly do toku Berounky. Děje se tak na základě výsledků rozborů odchycených ryb v řece Úhlavě Státním veterinárním ústavem Praha, které prokázaly jejich zdravotní nezávadnost. Ryby ulovené v tocích zasažených havárií je tedy možné bez omezení konzumovat,“ stojí na webu kraje. Látky na penetraci dřeva unikly na začátku října z výrobního závodu v Klatovech do Drnového potoka, odkud následně pokračovaly Úhlavou až do řeky Berounky.

« Zpět