Elektromont přidá na kamery

NOVÉ STRAŠECÍ. Jedním z neuralgických bodů, který ještě není pokryt kamerovým systémem, je ulice Jiřího Šotky. Na základě červencového usnesení rady města byla se společností ELEKTROMONT Matějka uzavřena darovací smlouva v hodnotě 100 tisíc korun.

Nepeněžitá část daru v hodnotě 25 tisíc byla vynaložena na vybudování sloupu pro kamerový bod a přívod el. energie. Zbývajících 75 tisíc bude příspěvek na úhradu osazení kamerového bodu kamerami.

„Na základě požadavku městské policie a dárců bude kamerový bod osazen dvěma pevnými kamerami, jednou otočnou kamerou a systémem rozpoznávání SPZ. Kamerový bod bude připojen do stávajícího dohledového centra bezdrátovým spojem prostřednictvím sítě bubakov.net,“ vysvětlil starosta Karel Filip.

Nabídku na realizaci kamerového bodu předložila kladenská firma ELNET systém, zajišťující servis městského kamerového systému ve městě. Cena za realizaci kamerového bodu v Šotkově ulici je 280 tisíc korun včetně DPH. Spoluúčast města na realizaci kamerového bodu je 205 tisíc včetně DPH.

Sláva Vaic

« Zpět