Uřezané hlohy stále bez konce

RAKOVNÍK. Pamatujete ještě na případ poničených hlohů na Husově náměstí? Při akci Zelený čtvrtek (13. dubna 2017) nechal pořadatel (Karel Nejedlý z restaurace Šalanda) odřezat větve, které překážely výstavbě velkého stanu. Tím došlo k nevratnému poničení jednoho ze stromů, které jsou majetkem města.

Pořadatel se přihlásil k zodpovědnosti, za čin se omluvil na sociálních sítích a očekával pokutu. Ta přišla vzápětí ve výši tisíc korun a Nejedlý ji uhradil. Následně přišla z odboru životního prostředí další sankce. Hříšníkovi ukládala se o dva poškozené stromy pět let starat. Kromě toho měl na náměstí vysadit ještě jeden vzrostlý strom. To připadlo Karlu Nejedlému absurdní. „Očekával jsem, že sankce bude vyšší než tisíc korun, ale tohle? Jsem profesí číšník a nedovedu si představit, jak bych se měl o stromy starat?“ Řekl nám tehdy Nejedlý. Proti postupu odboru životního prostředí města (OŽP) se loni 24. srpna odvolal ke krajskému úřadu. Odpověď dlouho nepřicházela a Nejedlý pokládal věc za uzavřenou.

Letos v květnu však dorazil úřední dopis z kraje. Rozhodnutím krajského OŽP (z 9. 5. 2018) se v něm Nejedlého odvolání zamítá z důvodů nedodržení 15 denní lhůty pro jeho podání. „Je pravda, že jsem se odvolal pozdě. Ale nečekal jsem, že mi vyjádření z kraje přijde až po devíti měsících. Snad i oni mají nějaké zákonné lhůty, do kdy se musejí vyjádřit,“ klade si otázku Nejedlý.

Jeho překvapení bylo o to větší, když o pár dní později přichází z kraje (s podpisem stejné úřednice) nové rozhodnutí. Tentokrát se v něm loňské rozhodnutí OŽP města ruší a kraj ukládá celou věc znovu projednat. Jako důvod uvádí, že Městský úřad v Rakovníku ve věci nepostupoval podle zákona o ochraně životního prostředí č. 114/1992 Sb. Krajem je úřadu vytýkáno, že rakovničtí úředníci s Karlem Nejedlým jeho pochybení „řádně neprojednali“. Dále že „chybí zhodnocení neoprávněného zásahu do dřevin“ a že „uložení následné péče o poškozené dřeviny a výsadba vzrostlého stromu za uhynulý strom, jehož zánik (Nejedlý) nezpůsobil, je nepřiměřené náhradní opatření“.

I když se lze proti rozhodnutí kraje odvolat k Ministerstvu životního prostředí, podle našich zjištění toho OŽP města Rakovníka ani Karel Nejedlý nevyužije. Kauza hlohy se tak znovu vrací do hry. Otázkou zůstává, proč kraj ve věci tak dlouho nejednal a své první rozhodnutí zakrátko změnil.

Sláva Vaic

« Zpět