Foto

Dálnice obkrouží Krušovice na severní straně. Rokli překlene 180 metrů dlouhý most.

 

Dálnice dostává jasné obrysy, krajina se rychle mění

Krušovice sužuje prach

KRUŠOVICE. Jako když se blíží písečná bouře, takový je v posledních dnech pohled na Krušovice. Nad vesnicí se drží oblaka prachu, který víří technika při výstavbě dálnice D6. Kvůli velkému suchu se stavba bez prachu bohužel neobejde. Nejvíce zasaženy jsou domy, kolem kterých jezdí nákladní auta převážející vytěženou zeminu.

„Nejhorší situace je ve spodní části obce a v místech, kde se buduje velký most. Stížnosti od tamních obyvatel už jsme řešili a snažíme se teď s firmou domluvit alespoň nějakou kompenzaci. Místní zemědělec také jezdí s cisternou kropit místa, kde je to nejhorší. Největší prašnost není paradoxně ani tak při samotné skrývce, jako spíše při převozu zeminy. I když jede kolem Tatra, která je prázdná, práší se za ní jako při pouštní bouři,“ popisuje nelehké podmínky krušovická starostka Markéta Fröhlichová. Jakmile navíc zafouká vítr od severu, pokryje prach i zbytek vesnice, takže zaprášené zahrady jsou po celých Krušovicích.

„Všichni si přejeme, aby už konečně zapršelo, protože to je to jediné, co by mohlo pomoci. Bohužel to na nějaký intenzivní déšť moc nevypadá,“ stýskala si uprostřed minulého týdne krušovická starostka. Prach je zatím jediným projevem výstavby, který místním ztrpčuje život. Hlučnost tak nepříjemná není.

Firma pracuje velmi intenzivně, a tak se známá Rabasova krajina v blízkosti Krušovic rychle mění k nepoznání. Do svahu nad obcí, po němž dálnice povede, se bagry zakusují stále hlouběji. Už je na první pohled patrné, jakým směrem se budou čtyři proudy D6 ubírat. V dolní části svahu, kde se bude budovat přeložka stávající karlovarky, je zemina vytěžena a začíná se betonovat. Není to jediné místo, kde starou R6 přeloží o kus dál. Na severovýchodě se místo současné roviny také mírně zaklikatí. V obou kříženích povede R6 pod dálnicí. Mosty budou orientované našikmo.

Stavba D6 na krušovickém katastru je technicky náročná. Svah, po němž povede, se musí dostatečně zpevnit, navíc bude nad vesnicí zbudován nejdelší most celého řevničovského obchvatu. Bude dlouhý 180 metrů a překlene údolí Krušovického potoka.

„Protože dálnice povede po mostě nad obcí, tak samozřejmě obavy z hluku máme. Karlovarku budou nejspíš vnímat i ti, k nimž provoz zatím nedoléhal. Ale věříme, že nebude tak zle a že navržené protihlukové stěny pomůžou. Je kolem naplánována i výsadba zeleně. Při probíhajících pozemkových úpravách jsme také projevili zájem, aby se udělalo nějaké opatření na zadržení vody v krajině. Líbil by se nám rybník, ale ten neprošel. Místo něj byly navrženy alespoň dvě tůně,“ popisuje starostka.

Kvůli výstavbě dálnice obec raději z údolí přestěhovala Kokšův kříž, aby nedošlo k jeho poškození. Cesta, při níž stával, zůstane zachována, proto se nejspíš po dokončení dálnice vrátí na původní místo.

Markéta Hartlová

Jak bude vypadat D6?

Představit si, jak bude jednou vypadat dálnice D6, není snadné. Ředitelství silnic a dálnic má ale na celý úsek od Nového Strašecí do Bošova zpracovanou vizualizaci. Video představuje všechny navržené stavby a zasazuje dálnici do reálné krajiny. Pustit si ho můžete na webu Ředitelství silnic a dálnic. Trvá 45 minut, ovšem až od 20. minuty představuje změny týkající se našeho okresu.

« Zpět