Foto

Kácení stromů na trase budoucí dálnice začalo loni v září a pokračovalo celou zimu.

 

Jeden z vlastníků vypověděl smlouvu o právu provést stavbu

Karlovarka v ohrožení?

ŘEVNIČOV. Na trase budoucí nové karlovarky, tedy dálnice D6, se čile pracuje. V kanceláři Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale atmosféra zhoustla. Objevila se totiž komplikace, která může zdárný průběh stavby zhatit. Ředitelství si za ni údajně může samo. Jak jsme se od důvěryhodného zdroje dozvěděli, neplní dohodu o vypořádání vlastnického podílu. Proto jednomu z vlastníků pozemků pod D6 došla trpělivost a vypověděl smlouvu o právu provést stavbu.

„Ano, vaše informace je skutečně pravdivá. Dozvěděl jsem se o tom před několika dny. Důvodem, proč se vlastník rozhodl vypovědět smlouvu, by mělo být nekorektní jednání ze strany Ředitelství silnic a dálnic. Jednání bylo údajně v rozporu s dohodou o vypořádání vlastnického podílu. Víc k tomu nevím,“ říká řevničovský starosta Jiří Petráček.

Zmíněné pozemky se nacházejí na katastru Řevničova a Krušovic. O kterého vlastníka jde, starosta pochopitelně prozradit nemůže. Odpověděl jen tolik, že jde o majitele, se kterým při přípravách stavby nikdy nebyly problémy, k výstavbě D6 se nestavěl odmítavě a byl při jednáních přístupný hledat řešení, aby stavba pokračovala.

Ke stavbě obchvatu Řevničova se minulý týden konal v Karlových Varech kontrolní den. Kromě zástupců ŘSD a dodavatelů stavby se ho zúčastnil i starosta Řevničova a starostka Krušovic. „Dotazovali jsme se při něm, jaký bude další postup a zda může výpověď stavbu ohrozit nebo zastavit. Ředitel Hnízdil nám odpověděl, že stavba nadále pokračuje a mělo by proběhnout jednání na úrovni generálního ředitelství ŘSD,“ říká Jiří Petráček. Od Lukáše Hnízdila bohužel do uzávěrky strany odpověď na naše dotazy nedorazila.

Na trase nové dálnice už byly během zimních měsíců vykáceny všechny stromy v lesních úsecích. Nyní se vytrhávají pařezy, odváží dřevo a na obchvatu Řevničova ze silnice od Mšece už začala skrývka ornice. Termín dokončení, který byl obcím slíben při slavnostním zahájení stavby, je srpen 2020.

Poté by měly navázat další úseky, tedy obchvaty Krupé, Hořesedel a Hořoviček. Jenže i ty zbrzdily komplikaci. Přípravu zdrželo rozhodnutí Evropské unie, která ke stavbám požaduje zpracování nového procesu EIA (tedy hodnocení vlivů stavby na životní prostředí), a to podle evropských směrnic. Ministr obcím slíbil, že do roka, nejpozději roku a půl bude EIA hotová. Mezitím budou na katastrech dokončeny komplexní pozemkové úpravy, případně nové územní plány a budou pokračovat výkupy pozemků.

Markéta Hartlová

Už začal i Lubenec

Stavba 5,5 kilometru dlouhého prodloužení dálnice od Nového Strašecí do Řevničova a na něj navazujícího 4,2 kilometru dlouhého obchvatu Řevničova a Krušovic byla slavnostně zahájena 12. 12. loňského roku. Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa tehdy sliboval, že na začátku roku 2018 bude zahájena i stavba obchvatu Lubence. Tento slib ředitelství dodrželo. Na lubeneckém obchvatu, který je dalším úsekem dálnice D6, se začalo pracovat 1. března. Obchvat bude dlouhý pět kilometrů, náklady na stavbu jsou 1,038 miliardy korun bez DPH. Dokončen má být v březnu 2021. K definitivnímu dokončení pak budou dálnici scházet ještě 63 kilometry.

« Zpět