Rakona staví zadní bránu

RAKOVNÍK. V současné době můžeme vidět za plotem zadní části areálu společnosti Rakona, Procter and Gamble těžkou techniku, která tu provádí terénní úpravy. Co přesně tu probíhá, nám vysvětlila Vladana Bečáková.

„V těchto dnech tu můžete vidět první etapu výstavby zadního vjezdu do našeho areálu. West gate, jak my říkáme, by měl ulehčit provozu v Ottově ulici. V zadní části areálu už je situován výjezd, ale naším záměrem je, aby se v tomto místě dalo i vjíždět. Je to svým způsobem i příprava na to, až bude dokončen rakovnický obchvat. Bránu v Ottově ulici budeme využívat i nadále, ale v omezené míře, což by mělo, jak jsem již zmínila, omezit provoz nákladní dopravy v Ottově ulici.

Tuto investici jsme měli v plánu již delší dobu, ale vzhledem k povolovacímu řízení jsme stavbu zahájili až nyní. Západní brána by měla být dokončena do prosince tohoto roku,“ odhaduje Vladana Bečáková.

Pavel Sklenička

« Zpět