Videa ze zasedání na webu

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Další krokem ke zvýšení informovanosti občanů má být zveřejňování videozáznamů ze zastupitelstva na webových stránkách města.

„Rada města dala přednost této formě před přímým přenosem. Po vyřešení technických záležitostí by se tak mělo postupovat již od příštího zasedání, které se uskuteční v prosinci,“ říká starosta Karel Filip. Vysoká míra informovanosti ze strany úřadu byla kvitována i hodnotiteli soutěže Přívětivý úřad 2016, v níž Nové Strašecí dosáhlo na první místo v kraji a v republice skončilo třetí.

« Zpět