Průkazka platí do obou dětských oddělení

Nová pobočka knihovny

RAKOVNÍK. Rakovnická knihovna má od 24. října novou pobočku. Otevřela ji v 3. ZŠ Rakovník, aby bylo půjčování knih pro žáky školy dostupnější. Děti ji mohou navštěvovat o přestávkách nebo tu trávit volné hodiny. Pobočka je zatím otevřena každé úterý od 8 do 15 hodin. Je zásobena i nejčtenějšími tituly pro dospělé. To pro případ, že by ji chtěli využívat i učitelé.

„V minulosti jsme tu pobočku měli, pak si knihovnu převzala a provozovala sama škola. Fond ale nebyl obnovován a chyběly v něm nové knížky, takže děti postupně o knihovnu ztratily zájem,“ vysvětluje ředitelka Milena Křikavová jeden z důvodů, proč se rakovnická bibliotéka rozhodla pobočku obnovit. Tím druhým je, že to mají děti ze Zátiší do dětského oddělení daleko a kvůli odpoledním kroužkům se často na náměstí vůbec nedostanou. Proto se v poslední době rozšířil fenomén, že jim pro knížky chodí rodiče.

„Jsme názoru, že je důležité, aby si děti mohly knížky vybrat samy. Aby měly s knihovnou přímý kontakt. Před dvěma lety jsem tedy začala přemýšlet o tom, že bychom na škole pobočku opět otevřeli. Provozovat knihovnu je pro školu náročné. Doplňovat fond novinkami je drahé. Pokud ji ale provozujeme my, můžeme knížky vyměňovat mezi odděleními,“ říká Milena Křikavová.

Průkazka dětem platí nejen pro pobočku ve škole, ale i do dětského oddělení na náměstí. A je možné si knihu půjčit v jednom oddělení a vrátit ji v druhém. Od poloviny listopadu bude také knihovna dělat pro třídy v rámci hodin literatury programy na podporu čtenářství.

„Nepořizovali jsme sem celý nový fond. Přebrali jsme knížky, které tu byly, a vybrali jsme, které tu ponecháme. Nově jsme je přebalili do nových obalů, takže se zase rozsvítily. Větší část fondu jsme ale donesli z dětského oddělení,“ říká ředitelka. Dokoupeno bylo jen několik nejčtenějších titulů, aby mohly být na obou místech.

Hned první den, kdy byla pobočka otevřena, si přišlo půjčit knížku padesát dětí. „Byli to čtenáři dětského oddělení. Ale už se nám registruje i spousta dalších dětí. Knihovna je otevřená všem žákům školy od prvňáků po deváťáky,“ uzavírá Milena Křikavová.

Markéta Hartlová

« Zpět