Bude aquapark dírou na peníze?

RAKOVNÍK. Staronový vítěz veřejné zakázky na rekonstrukci městského bazénu je znám. Víme i to, že cena bude o 32 milionů vyšší (nyní 215 milionů včetně DPH) oproti nabídce, kterou firma učinila při prvním výběrovém řízení. Na facebookovém profilu města se k tématu rozjíždí diskuze. Odpůrce velkorysé varianty aquaparku tvrdí, že samotnou stavbou to nekončí. Díky provozním nákladům se podle něj areál stane dírou na peníze.

Referendum

Stavitel Jan Loder je přesvědčen, že nový aquapark je natolik kontroverzním tématem, že by se k němu měli vyjádřit občané Rakovníka. „Město nemá zpracovanou odbornou ekonomickou a energetickou studii aquaparku. To je nekompetentní postup. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z největších investic v novodobých dějinách města, mělo by se tématu vyhlásit referendum,“ míní Loder.

Město v odhadovaných nákladech vychází z toho, že energetická náročnost stavby bude díky moderním technologiím zhruba stejná jako u starého bazénu. To je podle Lodera omyl: „Ochlazovaný obal budovy bude mnohem větší a členitější. Bude potřeba více energie na ohřev vody a provoz atrakcí. Aquapark bude v provozu po celý týden. Bude potřeba 4-5 plavčíků a další úklidový personál. Vzrostou mzdové náklady.“

Ve svých propočtech podnikatel vychází ze srovnatelného aquaparku a klasického bazénu. Je přesvědčen, že oproti bazénu budou energie o 3 miliony dražší a o 3 miliony stoupnou i mzdové náklady. Ve své metodice Loder předpokládá, že životnost zařízení je 30 let a potom bude daleko levnější rekonstruovat klasický bazén než aquapark. Vrací se i k myšlence spojit rekonstrukci bazénu se sousední halou.

Kde jste byli?

Jeho názory na FB souzní s řadou respondentů. Vyvolaly však i vlnu polemiky. Vmísil se do ní i Pavel Holub z oddělení investic města. „Pokud budeme stále napadat rozhodnutí z minulosti, nedobereme se žádného výsledku.“ Rekonstrukce bazénu se prý řeší třetí volební období a o variantě aquaparku rozhodlo zastupitelstvo.

Do kritiků se obul i zastupitel Jan Švácha: „Kde jste byli, když jsme se hádali o levnější variantu v zastupitelstvu? Tehdy byl čas něco změnit,“ říká Švácha, který je zastánce klasického bazénu.

DPH jako u jídelny

Po studii provozních a mzdových nákladů aquaparku jsme se pídili u místostarosty Miroslava Samaše. Ten nám zaslal tabulku, podle které se roční energetické náklady budou pohybovat okolo 9,7 milionu. Pro srovnání: u starého bazénu to bylo 8 milionu a mzdy se vyplácely deseti zaměstnancům.

Místostarosta nám také vysvětlil, že i když město není plátcem daně z přidané hodnoty, bude si ji moci u aquaparku uplatnit. Provede to tak, že svůj majetek převede na společnost ÚMK, která je plátcem DPH a je stoprocentně vlastněná městem. Podobný krok se před lety udělal při výstavbě školní jídelny. Po odečtení DPH by měl aquapark stát 178 milionů.

Sláva Vaic

« Zpět