Rekonstrukce rybníka

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Na základě projektové dokumentace Jiřího Kubelky připravuje město Nové Strašecí rekonstrukci Hospodního rybníka. V rámci příprav je však nutno vyřešit i majetkoprávní vztahy k pozemkům, které budou stavbou dotčeny.

Jedním z nich je pozemek ve vlastnictví České zemědělské univerzity v Praze o výměře 3832 m2, který je trvale zatravněn. Na pozemku bude provedena výměna odtokového potrubí, které je a i nadále bude umístěno pod povrchem a nebude tak překážkou v zemědělském užívání pozemku. Odbor investic připravil návrh smlouvy, kterou je ošetřeno umístění a provedení stavby na pozemku jiného vlastníka, užívání v průběhu stavby a následné vypořádání uzavřením smlouvy o bezplatném věcném břemeni. Smlouva bude jedním z podkladů pro vydání příslušných povolení k provedení stavby. Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti s vkladem do katastru nemovitostí.

« Zpět