Na Sekyru přijedou z Kladna

RAKOVNÍK (ps). Rekonstrukci prostranství Na Sekyře podle ideového návrhu architektonického studia Hlaváček & partner provede společnost Energie – stavební a báňská, a. s., Kladno za celkovou cenu 9 milionů 546 tisíc Kč.

„V současné době probíhá na prostranství výměna inženýrských sítí. Jakmile síťaři práce ukončí, začneme s rekonstrukcí povrchu. Podle předpokladů bychom měli stavbu zahájit v průběhu srpna. Celá rekonstrukce bude ukončena v první polovině příštího roku,“ řekl starosta Pavel Jenšovský.

Prostranství Na Sekyře se po rekonstrukci zcela promění, a to od hrany současného parku Na Sekyře až po křižovatku u Tylova divadla. „Rekonstrukce obsahuje i vodní prvek, který nechceme zkoušet v zimě, proto je dokončení plánováno až na příští rok,“ doplňuje starosta.

« Zpět