Foto

Náměstí Karla Buriana již bez betonových panelů.

 

Panelům odzvonilo, nahradí je trávník, stromy a keře

Náměstí vylepší i potůček

SENOMATY. Ačkoli se druhá senomatská náves honosí názvem Náměstí Karla Buriana, působilo pojmenování po slavném králi pěvců dosud spíše úsměvně. Výstižnější by bylo Náměstí panelů. Betonové panely a udusaná hlína pro parkování aut tvořily jeho větší část. Obojí ale postupně mizí a náves se mění k nepoznání. Asfalt a hlínu nahrazuje žulová dlažba, přibude stromů a nejvýraznějším novým prvkem je vodní plocha s potůčkem.

„V prvotní studii vypadal vodní prvek jinak, stejně jako úprava prostranství před úřadem. Při zpracovávání projektové dokumentace jsme oslovili krajináře, který přišel s jiným řešením. Voda poteče z bývalé farní studny potůčkem do oválného jezírka. Bude to tedy dynamický prvek. Další vznikne před terasou hospody. Půjde o kámen, na němž bude zurčet voda. V obou prvcích bude voda cirkulovat a pro jejich napájení bude využito bývalých studní fary a Burianova statku,“ popisuje starosta Tomáš Valer. Zatímco jezírko s potůčkem se na náměstí objeví už letos, druhý prvek bude vybudován až v příštím roce.

Obnova návsi probíhá už několik let. Městys se nejprve soustředil na parkovací plochy. Vytvořil tři mimo hlavní prostranství a přitom stále v jeho bezprostředním dosahu. Všechny jsou vydlážděny žulou, takže do koncepce udržovaného náměstí velmi dobře zapadají. „Ač se to nezdá, tak jsme touto změnou získali tři parkovací stání navíc. Stávající plocha na parkování sice působila mnohem větší, ale kvůli špatnému uspořádání zas tolik aut nepobrala, protože se z ní dalo špatně vyjet. Dnešní kapacita parkovišť pro běžnou potřebu dostačuje, v případě velkých akcí budou muset řidiči využít i postranních ulic, ale takové případy můžou nastat tak třikrát nebo čtyřikrát do roka,“ říká starosta.

Náves sice bude i nadále protínat přístupová komunikace, která povede z hlavní silnice k obchodu a úřadu, ale bude rovněž vydlážděna kamenem, takže nebude celkovou tvář návsi nijak narušovat. Půjde o jednosměrku využívanou především pro dopravní obslužnost. „Se žulou jsme počítali od počátku. Je sice o něco dražší než asfalt, ale má mnohem delší životnost. Na Nouzově je žulová silnice od roku 1958 a pořád je parádní. A to nemluvě o jejím vzhledu,“ říká Tomáš Valer.

Tam, kde byli občané zvyklí na betonové panely, bude nově štěrkový trávník, což je směs štěrku a hlíny, na níž roste tráva. Dláždění, štěrkový trávník, jezírko s potůčkem a také dětské hřiště s přístřeškem se dokončí v letošním roce, stejně tak bude vysázeno devadesát procent nové zeleně. Na náměstí přibude sedmnáct stromů, přes 150 keřů, několik popínavých rostlin (například vistárie a klematis) a také trvalky v lučním porostu.

V příštím roce úpravu náměstí ukončí poslední etapa. Ta bude především na zednících a kamenících. Náves totiž v minulosti nebyla volným prostranstvím. Stával na ní statek Karla Buriana a fara. Obě nemovitosti byly k velké škodě Senomat za minulého režimu zbořeny. Proto projektant na náměstí navrhl coby členící prvky zídky z přírodního pískovce, které budou připomínkou zničených staveb. „Některé by měly být jen nízké a sloužit jako lavičky, některé budou vyšší a zídka u přístupové cesty bude mít i klenbu, pod kterou se bude procházet. Nejdelší bude zídka u jezírka, která odcloní náves od silnice a parkoviště,“ vysvětluje starosta.

V příštím roce zmizí z návsi také stávající terasa před hospodou. Nahradí ji nová rovněž zastřešená, která bude ve stejné úrovni jako okolní dláždění a bude zasahovat až ke vstupu do kulturního domu. Současně bude zbudován bezbariérový vstup na úřad městyse a zateplena fasáda kulturáku. Celkové náklady na obnovu Náměstí Karla Buriana jsou kolem šesti milionů korun.

Markéta Hartlová

« Zpět