Foto

Soubor Bedřych při Gymnáziu J. A. Komenského se představil „pásmem“ nonsensových veršů několika autorů nazvaným „Dáš koláč/ž?“

Jediným zástupcem divadla poezie byl soubor Bedřych Gymnázia J. A. Komenského­

Setkání ve Strašecí plné experimentů

NOVÉ STRAŠECÍ. Od pátku 24. do neděle 26. března se staly Novostrašecké kulturní centrum a Modrý sál zdejší ZUŠ centrem studentského a mladého divadla. Sjelo se sem devět souborů ze Středočeského kraje, aby zde usilovaly o postup na Mladou scénu v Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek. Organizátorem dnes již tradiční přehlídky se stal Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo ve spolupráci s městem Nové Strašecí, ZUŠ a Gymnáziem J. A. Komenského za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Celkem bylo odehráno devět soutěžních představení plus jedno inspirativní (Bylo nás pět v podání Divadýlka na dlani Mladá Boleslav). Devizou Setkání ve Strašecí je nejen to, že mladí divadelníci předvádějí své inscenace, ale zároveň se stávají i diváky, účastní se rozborových seminářů a pracují v divadelních dílnách. Jejich výkony letos posuzoval lektorský sbor ve složení Jiřina Lhotská, Petr Váša a Martin Pšenička. Dlužno říci, že během vše tří dnů byla k vidění zajímavá představení, z nichž mnohá sršela neotřelými nápady.

Své želízko v ohni mělo i Nové Strašecí. Divadelní soubor Bedřych, působící při Gymnáziu J. A. Komenského, uvedl v režii Martiny Černé „pásmo“ nonsensových veršů několika autorů (Shela Silversteina. Ondřeje Buddea, Josefa Hiršala, Karla Plíhala ad.) nazvané Dáš koláč/ž? Příběh dvou kamarádek, které svede třídní „proutník“, je sestaven s veršů a slov, která zvukomalebně připomínají klíčové slovo koláž (např. dáš, nedáš, pakáž, blamáž, masáž ad.). Novostrašecký soubor byl na přehlídce jediným zástupcem divadla poezie (o tomto představení více příště).

Úkol poroty, vybrat postupující inscenace, nebyl jednoduchý. Nakonec doporučila do programu celostátní přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad Orlicí 2017 tři soubory. S inscenací „Ještě jeden příběh“ soubor Gympl Brandejs (vynikající představení, které je kombinací stínohry, docilované za pomoci meotaru, s reálnými postavami, umocněné tajuplným prostředím japonského venkova). Dále soubor Kuki-Kuki ZUŠ Železný Brod s inscenací „Buněčná paměť (strhující příběh točící se okolo transplantace životně důležitého orgánu, kdy po právě zemřelém dárci dochází k postupné změně chování nového majitele). Třetí doporučenou hrou je inscenace „Škola, základ života“ souboru Charlieho Foxíci Gymnázia Poděbrady (tak trochu „temponautské“ představení, kdy se nevědomky dostáváme do prvorepublikové školy, i když během hry zazní i narážky na problémy dnešního školství).

Na celostátní přehlídku experimentujících divadelních souborů Šrámkův Písek 2017 doporučila porota dva soubory. Inverzi ZUŠ Most se hrou „To si viděl“ (příběh čtyř různých společenských skupin, z nichž zároveň každá samostatně zavírá imaginární brány před dalšími třemi, je originálním zamyšlením na téma lidské tolerance a intolerance). Porotu zaujala i inscenace „Zvláštní druh projekce“ souboru Fotka bezhlavého motýla Praha (příběh dvou Slováků v Praze, kteří se ocitnou před sekáčem nabízejícím mizerné leč levné oblečení), která se stala druhým postupujícím.

„Také letos jsme viděli převážně kvalitní inscenace, které hýřily neotřelými nápady. Myslím, že o mladou divadelní krev nemusíme mít obavy, což Setkání ve Strašecí jednoznačně potvrdilo,“ zhodnotila třídenní přehlídku organizátorka Iva Vachková.

Tomáš Bednařík

« Zpět