* Palec dolů centru

Tak nám opět někteří radní i zastupitelé ukázali svoji pravou tvář, a to když svým hlasováním umožnili vstup sedmému supermarketu – Kauflandu do našeho města. Tímto svým neuváženým a v některých případech možná i zištným rozhodnutím dali tak definitivně „palec dolů“ městskému centru, které se postupně stává, uzavřeno závorami, mrtvou obchodní zónou. Není to až příliš velká daň za ,,plné nákupní košíky“ a navždy ztracené peníze, které v případě těchto marketů nezíská nejen naše město, ale často ani náš stát, neboť odcházejí nenávratně ztraceny v zahraničí?!

Jejich hlasování bych přirovnal k prodeji lukrativního pozemku vedle KC Rakovník za neuvěřitelné 3 000 000 Kč. I když starosta tvrdí, že cena za pozemek byla oproti průměrné částce za metr v centru vlastně nadstandardní, byl to ve skutečnosti dárek, neboť pro něj ,,cizí“ investor bude stavět na pilotáži, která byla na tomto místě za podobné městské peníze dříve vybudována.

Selským rozumem však každý pochopí, že se tak město definitivně zbavilo něčeho, co mohlo po promyšlené investici navždy sloužit k užitku našich občanů nebo mohlo po staletí přinášet zisky do společné pokladny. Právo rozhodovat o takto zásadních věcech je vzhledem ke čtyřletému „vládnutí“ nezodpovědné. Špatná rozhodnutí totiž čas nepromíjí.

Pro Kaufland hlasovali: JUDr. Pavel Jenšovský, Miroslav Samaš, Miloslav Kubínek, Václav Čermák, PaedDr. Luděk Štíbr, Ing. Zdeněk Nejdl, RSDr. Vladimír Kvasnička, Ondřej Hofmann, MUDr. Oldřich Kronich, Mgr. Miroslav Koloc, MUDr. Anna Caithamlová, Václav Laňka prom. biolog, Michal Kotál.

Rád bych tímto článkem rovněž upřímně poděkoval i těm, kteří ani v prvním, ani druhém případě nezvedli ruku ,,PRO“.

Petr Svoboda, rakovnický občan

« Zpět