Bude strategický plán prodloužen?

NOVÉ STRAŠECÍ. V letošním roce by měla skončit platnost strategického plánu města, který byl zastupitelstvem schválen v roce 2008. Byl již operativně aktualizován před třemi lety a nyní se uvažuje o jeho opětovné aktualizaci zhruba do konce volebního období.

Mezi akce, které se již podařilo realizovat, patří například zkvalitnění služeb infocentra, osvětlení hřiště s umělou trávou a bezbariérový vstup do NKC. Rozšířen byl i počet autobusových zastávek a opraveny chodníky v Palackého ulici. Proběhla rekonstrukce ulic U Libeně a 1. Máje i parku u Isidora a došlo také k zateplení polikliniky a haly Bios. Díky tomu město v letošní tuhé zimě ušetřilo téměř 250 tisíc.

Pochopitelně některá plánovaná opatření zatím splněna nejsou, nebo jen částečně. Sem patří například rekonstrukce komunikací a chodníků na Komenského náměstí, oprava střechy ZUŠ, rekultivace Okrouhlice, dokanalizování města, rekonstrukce ZŠ a postupná rekonstrukce NKC.

„Strategický plán rozlišuje sedm oblastí a dá se říci, že všechny zůstávají v platnosti, neboť jsou postaveny obecně a znamenají všeobecný rozvoj města. Lze jej proto aktualizovat při zachování všech priorit tak, že bychom vyčlenili plánované či již splněné akce a doplnili je o ty, které jsou připravovány nebo již probíhají. Patří sem např. zlepšení tepelně izolačních vlastností školní jídelny, rekonstrukce chodníku v ulici Čsl. Armády, doplnění vodovodu, výstavba nových WC v centru města či bytů v Okresním domě, skatepark u fotbalového hřiště a workoutové hřiště na Kocourku,“ vypočítává starosta Karel Filip.

Z jeho dalších slov vyplývá, že by bylo ideální plán aktualizovat obdobně jako před třemi lety a prodloužit jeho platnost do roku 2019. Vytvoření zcela nového strategického plánu v době, kdy probíhají dvě velké investiční akce (škola, kanalizace a ČOV) a dochází ke schvalovacímu procesu územního plánu města, by bylo nepraktické.

Lenka Pelcová

« Zpět